Nieruchomości szkolenia

Legalizacja samowoli budowlanych Wymagania formalno-prawne, zasady i metody postępowania

Celem szkolenia jest
przedstawienie wymagań formalno-prawnych obowiązujących właścicieli, zarządców
i administratorów nieruchomości dotyczących zasad i metod postępowania w przypadku potrzeby legalizacji samowoli budowlanych

 Do czasu zakończenia epidemii COVID-19 szkolenia realizujemy On-line

Szkolenie skierowane jest do:
licencjonowanych zarządców nieruchomości, administratorów, deweloperów, inwestorów, właścicieli nieruchomości, a także spółdzielni mieszkaniowych członków, zarządu WM, członków WM, pośredników w obrocie nieruchomościami
oraz rzeczoznawców majątkowych, pracowników działów technicznych.

Uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:
- co rozumiemy pod pojęciem samowoli budowlanej ?
- jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego ?
- jakie są konsekwencje braku prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ?
- jakie są zasady i metody postępowania w przypadku samowoli budowlanych ?
- jaka jest dokumentacja niezbędna do zalegalizowania samowoli budowlanych ?
- czy są opłaty związane z legalizacją samowoli budowlanych ?
 

formularz (doc)
  1. Pojęcia i definicje „samowoli budowlanej” i „legalizacja samowoli budowlanej” w świetle przepisów Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późń. zm.
  2. Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 21września 2009 r.
  3. Zawartość i wymagania formalne dla dokumentacji budowlanej i eksploatacyjnej
  4. Wymagania formalno-prawne związane z legalizacją samowoli budowlanej
  5. Opłaty związane z legalizacją samowoli budowlanej
  6. Informacja o wynikach kontroli legalizacji samowoli budowlanych oraz prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych

Szkolenie umożliwia przygotowanie informacji o wymaganiach formalno-prawnych (podstawa prawna i kolejność postępowania) i zasadach postępowania (dokumentacja) w przypadku legalizacji samowoli budowlanych.
 

Artur Busse - wykładowca na studiach podyplomowych i praktykach zawodowych; absolwent uczelni - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej w Warszawie. Uprawnienia budowlane, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami.