Nieruchomości szkolenia

Lider na rynku nieruchomości

Szkolenie dla:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości pragnących rozwinąć swoją działalność i budować wizerunek w mediach, Internecie, społeczności lokalnej..

 

Cel szkolenia:

Managerowie doceniają znaczenie budowania wizerunku swojej firmy w mediach oraz wartości, jakie daje dobrze przygotowana reklama. Rozwój rynku nieruchomości, wzrost liczby konkurujących firm dyktuje nowe reguły walki o klienta i pozycję w branży. Jak wiadomo Public Relations i marketing to dźwignia handlu także dla zarządców nieruchomości, pośrednikom w ich obrocie i rzeczoznawców majątkowych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej firmie.

 

Program szkolenia:

1. Co to jest PR? Rola PR w nowoczesnej firmie. Podstawowe cele skutecznego Public Relations.

2. Firma-media-klienci. Jak skutecznie zaprezentować swoją ofertę i wygrać z konkurencją na rynku nieruchomości?

3. Strategia PR i marketingu firmy i jej oferty:

a) cele i podstawy planowania w PR,

b) jak dobrze wypromować swoje usługi na rynku?

4. Prezentacja prezesa jako element budowy wizerunku firmy.

5. Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla firmy.

6. Komunikacja i PR w Internecie.

7. Oczekiwania dziennikarzy, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować się do rozmowy z dziennikarzem. Wypowiedz w radio, przed kamerą i wystąpienie publiczne na zebraniach.

8. Jak nie dać się wodzić za nos, czyli prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji z dziennikarzami:

a) - obowiązki dziennikarza – wybrane zagadnienia prawne,

b) - ochrona przed manipulacją,

c) - wiarygodny i pozytywny komunikat,

d) - sprostowanie jako ostateczność.

9. Różnice w przekazie, czyli jak i kiedy prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do prezentacji firmy i jej produktów:

a) media elektroniczne,

b) Internet,

c) media drukowane,

d) media branżowe.

10. Wydarzenia medialne:

a) imprezy okolicznościowe,

b) koncerty charytatywne,

c) przygotowanie innych wydarzeń medialnych,

d) patronat medialny i imprezy masowe,

e) kampanie społeczne jako element kreacji wizerunku firmy.

11. Media lokalne i ich znaczenie w prezentacji firmy.

12. Relacje z administracją jako szansa promocji firmy – wykorzystanie mediów instytucjonalnych i społecznych.

13. Zadania pracowników w promowaniu firmy.

14. Wykorzystanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do kreacji wizerunku firmy i relacji z mediami.

15. Pytania i odpowiedzi.
 

 

Osoba prowadząca:

Maurycy Seweryn – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Doradca ds. public affairs i public relations w Warszawskiej Grupie Doradczej.

formularz (doc)