Nieruchomości szkolenia

Mieszkalnictwo w gminie – obowiązki, zasady, perspektywy

CEL SZKOLENIA:


Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych rozwiązań tych zagadnień. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się problematyką gospodarowania lokalami komunalnymi oraz do osób zajmujących się profesjonalnie obsługa rynku nieruchomości (zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami).
 

 

DAL KOGO:

 • zarządcy nieruchomości
 • administratorzy
 • pracownicy urzędów gmin i miast
 • osoby zajmujące się współpracą z Gminą w zakresie polityki lokalowej
 • wszystkie zainteresowane osoby
formularz (doc)

1. Zadania własne gminy

 • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • zaspokajanie potrzeb osób uboższych
 • dostarczanie lokali zamiennych
 • dostarczania lokali socjalnych
 • bezdomni


2. Sposoby wykonywania zadań własnych gminy – podstawowe dokumenty

 • strategia mieszkaniowa
 • wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
 • zasady wynajmu lokali

 

3. Sposoby wykonywania zadań własnych gminy – praktyka, konkretne rozwiązania

 • polityka czynszowa
 • remonty
 • prywatyzacja zasobu
 • zarządzanie zasobem

 

4. Dyskusja, omówienie problemów
 

Radosław Wasilewski - mgr prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii; licencjonowany zarządca nieruchomości; od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Wołomina; na co dzień zajmuję się gospodarką mieszkaniową Gminy Wołomin, nadzoruje spółkę zarządzającą mieniem komunalnym - lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej.