Nieruchomości szkolenia

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Aktualna problematyka

Szkolenie skierowane do:

- zarządców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

- doradców rynku nieruchomości

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie ewolucja w stosowaniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

2. Omówienie nowelizacji dostosowującej ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców do unijnych wymogów. Pojęcie Europejski obszar Gospodarczy –EOG i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - EFTA Wyłomy akcesyjne.

3. Okresy przejściowe przy nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych, drugie domy. Wygaszanie okresów przejściowych

4. Procedura ubiegania się o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Konsekwencje naruszenia przepisów ustawy.
 

Osoba prowadząca:

Zbigniew Kubiński – ekspert rynku nieruchomości, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1989 roku zajmujący się pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Od 1995 r. roku członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi i jego prezes w latach 1995-2001. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przez blisko osiem lat był członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprezydenta a także prezydenta PFRN. Posiada Złotą Odznakę PFRN i szereg innych wyróżnień. Członek honorowy kilku Stowarzyszeń rynku nieruchomości. Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Obecnie Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

formularz (doc)