Nieruchomości szkolenia

Najczęstsze problemy w zarządzaniu nieruchomościami

Zapraszamy na szkolenie, na którym przedstawimy zagadnienia związane z zarządzaneim we wspólnocie mieszkaniowej. Na szkoleniu poruszone zostana tematy związane z granicami nieruchomości wspólnej i lokalu samodzielnego w świetle prawa budowlanego, rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, ustawy o własności lokali i orzecznictwa, roszczeniami o szkody wynikające z wad i awarii w nieruchomości wspólnej lub innych przyczyn związanych z nieruchomością wspólną oraz inne.

 

Szkolenie skierowane do:

 • zarządców nieruchomości;
 • administratorów;
 • członków wspólnot mieszkaniowych;
 • członków zarządu we wspólnotach mieszkaniowych
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
formularz (doc)

1. Granice nieruchomości wspólnej i lokalu samodzielnego w świetle prawa budowlanego, rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, ustawy o własności lokali i orzecznictwa

 • Balkony
 • Instalacja ciepłej wody użytkowej
 • Instalacja wodociągowa.
 • Instalacja kanalizacyjna .
 • Instalacja gazowa.
 • Instalacja elektryczna.
 • Instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja piorunochronna
 • przewody dymowe
 • przewody spalinowe
 • kanały dymowe
 • kanały spalinowe
 • kanały wentylacyjne

2. Problem specjalny: status prawny balkonów i tarasów. Czyje są izolacje przeciwwodne i odprowadzenie wody?


3. Kto i dlaczego ma odśnieżać dachy?


4. Roszczenia o szkody wynikające z wad i awarii w nieruchomości wspólnej lub innych przyczyn związanych z nieruchomością wspólną.

 • odpowiedzialność wspólnoty
 • dostęp do lokalu
 • ubezpieczenia


5. Obowiązek naprawiania nieruchomości przez wspólnotę i pokrywanie kosztów napraw.

 • Obowiązki wynikające z prawa budowlanego
 • kto powinien pokryć koszty obowiązkowych napraw nałożonych przez nadzór budowlany
   

 

Michał Czapliński licencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Specjalizuje się w finansach i księgowości nieruchomości mieszkaniowych. Autor wielu publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”.