Nieruchomości szkolenia

Nieruchomości lokalowe prawa i obowiązki stron

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób chcących poznać zagadnienia związane z tematyką lokalową i ochroną praw lokatorów. Na szkoleniu zostaną przedstawione warunki wypowiedzenia umowy, organizacji lokalu zastępczego, możliwość eksmisji bez zapewnienia lokalu zastępczego, oraz wszystkie zagadnienia związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym.

Program szkolenia:
1. Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny oraz nawiązanie stosunku prawnego na pomieszczenie tymczasowe;
2. Prawo do lokalu docelowego, zamiennego – stosowanie art. 11 ust. 2 pkt 4 oraz art. 32, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego (komu przysługuje i w jakiej sytuacji);
3. Możliwość pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Zwrot kaucji przy opróżnianiu lokalu lub nabyciu jego własności przez najemcę w zależności od tego w jakim okresie została wpłacona:
- okres do 11 XI 1994 r.
- okres od 12 XI 1994 r. do 23 X 1997 r.
- okres od 24 X 1997 r. do 9 VII 2001 r.
- okres od 10 VII 2001 r. i nadal;
4. Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego lub najemcę;
5. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz przez sąd;
6. Wygaśnięcie umowy;
7. Czynsze i opłaty niezależne od właściciela (w tym m. in. Odpowiedzialność za zapłatę, wypowiedzenie wysokości czynszu, uchwały rady gminy w sprawie obniżek czynszu);
8. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
9. Roszczenie odszkodowawcze od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego;
10. Prawo zamieszkiwania a zameldowanie;
11. Sprawy małżonków w zakresie najmu lokalu ( przed 10.07.2001 r. i po tej dacie);
12. Sytuacja prawna w zakresie najmu lokalu po rozwodzie (przed 10.07.2001 r. i po tej dacie);
13. Wstąpienie osób bliskich w stosunek najmu po śmierci najemcy;
14. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci po śmierci najemcy;
15. Powództwo o ustalenie przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa przez osoby, które mają w tym interes prywatny;
16. Sprawa przejęcia nieruchomości – wejście w prawa i obowiązki (zbycie przedmiotu najmu – art. 678 Kodeksu cywilnego);
17. Regulacje prawne dotyczące przepisów wykonawczych do ww. ustawy (uchwały rad gmin);
18. Orzecznictwo.
 

formularz (doc)