Nieruchomości szkolenia

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - gospodarowanie nieruchomościami w kontekście zmian w prawodawstwie

 

 

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi dotyczącymi nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów. 

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat nieruchomości, które będą przedmiotem obrotu jak i przedmiotem zarządzania.
  • Podaną zostaną przykładowe dokumenty niezbędne przy zawieraniu transakcji.
  • Omówione zostaną informacje, które można uzyskać z: ewidencji gruntów i budynków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, księgach wieczystych, zasadniczej mapie miasta oraz omówimy prawo użytkowania wieczystego i jego przekształcenie w prawo własności

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł  brutto / osoba                  

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • całodzienny serwis kawowy

 

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Tytuł prawny do nieruchomości - zagadnienia wstępne

2.      Formy zbycia nieruchomości

·      Omówienie procedur przetargowych.

·      Prawo pierwokupu.

·      Postanowienia umowne.

3.      Nieruchomość jako przedmiot ograniczonych praw rzeczowych

·      Użytkowanie

·      Służebności

·      Hipoteka

4.      Inne formy zagospodarowania nieruchomości

·      Dzierżawa/ najem

·      Użyczenie

5.      Użytkowanie wieczyste

·   Omówienie istoty i charakteru prawa użytkowania wieczystego w świetle obowiązujących przepisów: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

·  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na gruncie obowiązującego prawa

·      Opłata roczna, bonifikaty, waloryzacja

·      Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

·      Kodeks cywilny w kontekście zagadnień nieruchomościowych

Podstawy prawne:

-       ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.

-  ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z 20 lipca 2018 r.

-  Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.- pozostałe przepisy mające wpływ na gospodarkę nieruchomościami (prawo wodne, ustawa drogowa, ustawa kolejowa).

 

OSOBA DEDYKOWANA DO REALIZACJI PROJEKTU:

Szkolenie poprowadzi praktyk, ekspert w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.

Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

 

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
2019-02-21 Warszawa 350 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

Warszawa (kliknij w lokalizację aby zobaczyć szczegóły)