Nieruchomości szkolenia

Nowe regulacje w zakresie hipoteki i prawa spadkowego

CEL SZKOLENIA:

Zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach dotyczących hipoteki i prawa spadkowego. Przedstawimy główne elementy zmian z 20 lutego 2011 w Ustawie o hipotekach i z 18 marca 2011 w Kodeksie Cywilnym.

 

DLA KOGO:

  • pośrednicy, zarządcy, rzeczoznawcy majatkowi;
  • agenci i administratorzy nieruchomości;
  • pracownicy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
  • pracownicy gmin i innych jednostek samorządowych.
formularz (doc)

1. Hipoteka po nowemu czyli regulacje w zakresie hipoteki po 20 lutym 2011 r.
a. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe – istota zmian
b. Rodzaje hipotek; hipoteka umowna, łączna, przymusowa, ustawowa,
c. Kwestia rozporządzeń opróżnionym miejscem hipotecznym, wygaśnięcie hipoteki

 


2. Co nowego w prawie spadkowym? Czyli nowela Kodeksu cywilnego z dnia 18 marca 2011 roku.
Zmiany w zasadach dziedziczenia. Zapis zwykły. Zapis windykacyjny. Polecenie. Wykonawca testamentu.

 


3. Relacje - Klient, Konsument, Przedsiębiorca wykonujący usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Dokumentacyjna podstawa relacji formalnych.

 

4. Praktyka zapisów w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
a. zagrożenia stosowania klauzul abuzywnych.
b. nowe klauzule abuzywne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami –
 

Zbigniew Kubiński – ekspert rynku nieruchomości, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1989 roku zajmujący się pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Od 1995 r. roku członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi i jego prezes w latach 1995-2001. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przez blisko osiem lat był członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprezydenta a także prezydenta PFRN. Posiada Złotą Odznakę PFRN i szereg innych wyróżnień. Członek honorowy kilku Stowarzyszeń rynku nieruchomości. Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.