Nieruchomości szkolenia

Nowe zasady opodatkowania spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadmi opodatkowania, które pojawiają się przy zakładaniu, funkcjonowaniu i likwidacji spółek jawnych, cywilnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych. Podczas szkolenia przedstawione aktualne zmiany prawne.

formularz (doc)

W programie:

1. Utworzenie spółki osobowej
2. Wartośc poczatkowa wniesionych aportem środków trwałych oraz WNIP
3. Wyjście wspólnika ze spółki; możliwe formy prawne i ich wpływ na opodatkowanie wspólnika
4. Likwidacja spółki osobowej
5. Aspekty podatkowe bieżącego funkcjonowania spółki osobowej
6. Przekształcenie w spółkę osobową
7. Czy nowe przepisy dotyczące spółek osobowych mimo zastrzeżeń Ministra Finansów daja możliwości optymalizacji podatkowej
 

Marcin Jamroży - doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowego Prawa i Planowania Podatkowego, partner w Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca prawny, autor lub współautor kilkunastu publikacji książkowych, w tym "Opodatkowanie spółki osobowej", "Dokumentacja podatkowa cen transferowych", "Obniżanie ciężarów podatkowych", "Praca cudzoziemców w Polsce".

W cenie szkolenia:

- materiały szkoleniowe

- indywidualne konsultacje

- przerwy kawowe

- lunch