Nieruchomości szkolenia

Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pp. oraz sposoby postępowania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej

Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest zapoznanie  z:

- aktualnymi wymaganiami z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas projektowania, odbioru i eksploatacji budynków, obiektów budowlanych i terenów,

- sposobami postępowania na wypadek pożaru lub sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa (np. atak terrorystyczny).
 

Dla kogo:

 • właścicieli,
 • zarządców,
 • użytkowników
 • lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nieruchomości komercyjnych, handlowych, publicznych.
formularz (doc)

 W programie:

 1. Warunki odbioru i eksploatacji obiektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Czynności kontrolno – rozpoznawcze.
 4. Postępowanie na wypadek pożaru i praktyczne użycie gaśnic.
 5. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa:
 • po otrzymaniu wiadomości o podłożeniu „bomby”,
 • po wybuchu,
 • w sytuacji zagrożenia biologicznego, radiologicznego i chemicznego.

Prowadzący:

mgr inż. pożarnictwa Konrad Leszczuk –  - specjalista działu zapobiegania
awariom przemysłowym w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, koordynator profilaktyki przeciwpożarowej
obiektów budowlanych, funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce
ratowniczo –gaśniczej w Warszawie.


mgr inż. pożarnictwa Ernest Ziębaczewski -– autor wielu opracowań z
zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, wykładowca Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej, doktorant Politechniki Świętokrzyskiej, w pracy zawodowej
zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości.
Sporządza ekspertyzy, opracowania w zakresie zabezpieczeń obiektów w
zakresie ppoż.

Organizatorem szkolenia jest Instytut Edukacji Gospodarczej