Nieruchomości szkolenia

Obowiązki zarządcy wynikające z przepisów p.poz. I bhp

CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z ochroną p.poż i bhp na nieruchomości i wynikające z przepisów prawa obowiązki zarządcy nieruchomości. Na szkoleniu zaprezentujemy obecny stan prawny, oraz obowiązki zarządcy które mogą wynikać z zawartej umowy o zarządzanie oraz konsekwencje niestosowania w/w przepisów.
 

DLA KOGO

  • zarządcy nieruchomości;
  • administratorzy;
  • osoby zajmujące się esploatacją nieruchomości;
  • inni.

 

formularz (doc)

1.Podstawy prawne

- z definicji czynności zarządcy (Ustawa o gospodarce nieruchomościami),
-Rozporządzenia Ministra MSWiA o ochronie p.poz. i bhp

 


2.Obowiązki ustawowe a umowne

-przykłady umów

 

3.Odpowiedzialność

-kontrole
-kary
-ubezpieczenia


Ryszard Podladowski - licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.