Nieruchomości szkolenia

Obowiązki zarządców nieruchomości, użytkowników budynków w zakresie zabezpieczeń ppoż. obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Szkolenie dla:

-Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej.

2. Obowiązki władających obiektem w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3. Spełnienie wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż podany w obowiązującym prawie. Kryterium zagrożenia życia.

4. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prawo jako narzędzie w rękach zarządców nieruchomości.

5. Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, dla jakich budynków powinna być wykonywana, na co należy zwracać uwagę przy wykonywaniu instrukcji.

6. Zadania zarządcy podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

7. Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych i instalacji budynku.

8. Zasady bezpiecznej i sprawnej ewakuacji.

9. Wyrobu budowlane służące do ochrony przeciwpożarowej – dopuszczenie do obrotu i stosowania.

10. Czynności kontrolno rozpoznawcze prowadzone przez funkcjonariuszy PSP.

11. Odbiory budynków przez funkcjonariuszy PSP.

12. Art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b) ustawy Kodeks Pracy – zagrożenie dla pracodawców czy martwy przepis? Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej u każdego pracodawcy?
 

Osoby prowadzące:

mgr inż. pożarnictwa Ernest Ziębaczewski – autor wielu opracowań z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, doktorant Politechniki Świętokrzyskiej, w pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości. Sporządza ekspertyzy, opracowania w zakresie zabezpieczeń obiektów w zakresie ppoż.
 

mgr inż. pożarnictwa Konrad Leszczuk – specjalista działu zapobiegania awariom przemysłowym w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, koordynator profilaktyki przeciwpożarowej obiektów budowlanych, funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce ratowniczo –gaśniczej w Warszawie.
 

formularz (doc)