Nieruchomości szkolenia

Odszkodowania za nieruchomości

CEL SZKOLENIA:


Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi ustalania odszkodowań za nieruchomości. Szkolenie skierowanie do rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców majątkowych, właścicieli nieruchomości oraz osób, którym przysługują prawa do nieruchomości.
 

 

DLA KOGO:

  • zarządcy nieruchomości
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
  • rzeczoznawcy majątkowi
  • administratorzy
  • pracownicy gmin
formularz (doc)

I. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1) odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
a) za co przysługuje odszkodowanie,
b) komu przysługuje odszkodowanie,
c) procedura ustalania odszkodowania,
d) w jakich przypadkach następuje zwrot odszkodowania,

2) odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
a) w jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie,
b) za co przysługuje odszkodowanie
c) komu przysługuje odszkodowanie,

3) odszkodowania za nieruchomości przejęte po podziale pod drogi publiczne
a) za co przysługuje odszkodowanie,
b) procedura ustalania i wypłaty odszkodowania

4) inne przypadki wypłaty odszkodowania wypłacanego przy zastosowaniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

II. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
a) za co przysługuje odszkodowanie,
b) komu przysługuje odszkodowanie,
c) procedura ustalania odszkodowania.

 


III. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
a) za co przysługuje odszkodowanie,
b) komu wypłacane jest odszkodowanie,
c) procedura ustalania odszkodowania.
 

Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami