Nieruchomości szkolenia

Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Uwaga w trakcie Seminarium moderator przeprowadzi analizę funkcjonujących w naszym regionie umów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dlatego więc prosimy zainteresowane osoby o przesyłanie własnych wzorców umów do organizatorów Seminarium na mail biuro@edukacja-nieruchomosci.pl najlepiej w formacie Word. Oczywiście prosimy o wyeliminowanie z Waszych umów oznaczeń biur nieruchomości bo chodzi o analizę merytoryczną i formalną zapisów a nie kto jakie ma zapisy. Seminarium będzie miało charakter interaktywny z wymianą poglądów na tematy wskazane niżej.

formularz (doc)
  1. Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – klauzule niedozwolone.
  3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - skuteczność dochodzenia postanowień umownych w tym skuteczność dochodzenia wynagrodzenia.
  4. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – co z tą wyłącznością. Mity i rzeczywistość wyłączności.
  5. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – przykładowe teksty umów pośrednictwa.
     

 

Zbigniew Kubiński – ekspert rynku nieruchomości, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1989 roku zajmujący się pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Od 1995 r. roku członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi i jego prezes w latach 1995-2001. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przez blisko osiem lat był członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprezydenta a także prezydenta PFRN. Posiada Złotą Odznakę PFRN i szereg innych wyróżnień. Członek honorowy kilku Stowarzyszeń rynku nieruchomości. Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości