Nieruchomości szkolenia

Opodatkowanie gruntów i obiektów budowlanych

Szkolenie skierowane do wszystkich osób, które są zainteresowane uzupełnienim oraz pogłębieniem swojej wiedzy z zaresu podatków od gruntów i budynków.

 

formularz (doc)

1. Pojęcie majątku nieruchomego

 • Budynek w podatku od nieruchomości, w prawie budowlanym, w przepisach o klasyfikacji środków trwałych
 • Budowla w podatku od nieruchomości, w prawie budowlanym, w przepisach o klasyfikacji środków trwałych
 • Urządzenia budowlane i urządzenia techniczne w podatku od nieruchomości, w prawie budowlanym, w przepisach o klasyfikacji środków trwałych

2. Wyłączenia od podatku

3. Obiekty związane i niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Posiadanie obiekty przez przedsiębiorcę
 • Posiadanie przez inny podmiot
 • Obiekty i grunty zajęte na określone typy działalności

4. Podatnik podatku od nieruchomości

 • Właściciel, współwłaściciel

            a) data nabycia własności a data powstania obowiązku podatkowego

 • Wspólnota mieszkaniowa

            a) obiekty podlegające opodatkowaniu przez wspólnotę
            b) obiekty podlegające opodatkowaniu przez właścicieli lokali

 • Lasy Państwowe
 • Posiadacz nieruchomości

            a) posiadanie samoistne,
            b) posiadanie zależne
            c) odpowiedzialność posiadacza za podatek

 • Rozliczenia przy współwłasności

5. Towary i środki trwałe a podatek od nieruchomości

 • Opodatkowanie budynków

            a) typy budynków
            b) stawki podatku

 • Opodatkowanie budowli

            a) rodzaje budowli
            b) rodzaje urządzeń
            c) stawka podatku i obliczenie podatku od budowli liniowych

 • Opodatkowanie gruntów
 • Granice między podatkiem leśnym, rolnym i od nieruchomości

6. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości

 • Obiekty amortyzowane i nieamortyzowane
 • Grunty, budynki, budowle
 • Inwestycje liniowe
 • Obiekty w budowie
 • Obiekty wynajmowane, w leasingu.

7. Obowiązek podatkowy i zapłata podatku

 • Budynki i budowle istniejące
 • Budynki i budowle w budowie
 • Budynki i budowle wybudowane na sprzedaż
 • Zmiana sposobu wykorzystywania gruntu, budynku

            a) korekta deklaracji – dopuszczalność, skutki podatkowe
            b) decyzje ustalające i określające wysokość podatku
                - skierowane do jednego podmiotu
                - skierowane do wielu podmiotów

8. Majątek zwolniony od podatku

9. Inne problemy związane z podatkiem od nieruchomości

 • Refakturowanie podatku
 • Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu

            a) podczas inwestycji
            b) podczas korzystania z obiektu
            c) majątek niewykorzystywany

 • Wartość początkowa środka trwałego a podatek od nieruchomości
 • Nadpłata podatku od nieruchomości

Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.