Nieruchomości szkolenia

Ostatnie nowelizacje Ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie skierowane do:

- zarzadców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

 

Program szkolenia:

I. Nowelizacja z dnia 5 listopada 2009 roku (inaczej zwana mała, antykryzysowa):

1. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu;

2. Zmiany dotyczące oceny spełniania warunków;

3. Zmiany dotyczące wyjaśniania zapisów SIWZ;

4. Zmiany w ogłoszeniach;

5. Zmiany w wadium;

6. Zmiany dotyczące umów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

7. Wprowadzenie zaliczkowania;

8. Zmiana wysokości wpisu od skargi;

II. Nowelizacja z dnia 2 grudnia 2009 roku (tzw. duża):

1. Nowe definicje;

2. Zmiana zakresu podmiotowego stosowania Pzp;

3. Zmiany dotyczące usług niepriorytetowych;

4. Możliwość powiadomienia „Zaufanych” Wykonawców;

5. Możliwość ogłoszenia „zamiarów” Zamawiającego;

6. Rewolucja w środkach ochrony prawnej;

III. Omówienie wybranych problemów na podstawie Wyroków KIO i Sądów/Dyskusja.

 

Osoba prowadząca:

Marcin Ludziejewski -  specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Przez 10 lat doskonalił swoje umiejętności związane z zamówieniami publicznymi zarówno po stronie Zamawiającego jak również Wykonawcy. Posiadający także doświadczenie w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi także konsultacje z firmami wykonawczymi w zakresie przygotowania ofert i realizacji umów z Zamawiającymi. Uczestniczyły w odwołaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i w skargach przed Sądem Okręgowym.

 

formularz (doc)