Nieruchomości szkolenia

Outsourcing usług związanych z obsługą nieruchomości

Współpraca zarządcy/administratora z podwykonawcami w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości

Czy wiesz…

 • Jakie usługi można zlecić firmą zewnętrznym?
 • Jak znaleźć dostawcę usługi i w jaki sposób wybrać najlepszego dla danego typu nieruchomości?
 • Jak powinna być sporządzona umowa z dostawcą? Na co zwracać uwagę?
 • Jak prawidłowo powinna przebiegać współpraca? jakie zasady stosować?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób znaleźć dostawcę usługi i jak wybrać tego najlepszego?
 • Jak dobrać zakres usług do oferowanej ceny lub jak zmieścić się w budżecie?
 • Jak powinna być profesjonalnie sporządzona umowa i jakie zapisy powinna zawierać, by zabezpieczała w odpowiedni sposób interesy klienta jak i zarządcy?
 • Uczestnicy zapoznają się ze sprawdzonymi w praktyce zasadami współpracy z klientem, podwykonawcą i na styku wszystkich trzech stron

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat badając i analizując rynek nieruchomości mieszkaniowych, biurowych oraz handlowych pod kątem outsourcingu usług związanych z obsługą nieruchomości ujawniły się poważne błędy popełniane przez zarządców nieruchomości. Dotyczą one zarówno niewiedzy na temat możliwości wykorzystania outsourcingu w różnych aspektach „życia codziennego” nieruchomości, jego wielu zalet, ale i zagrożeń wynikających ze złego wprowadzenia

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli jak również do działów administracyjnych we wszelkiego rodzaju firmach. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy spółdzielni mieszkaniowych zarządzający ich zasobami, jak również pracownicy urzędów – osoby zarządzające mieniem własności publicznej.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 280 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- 2 przerwy kawowe

- warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

<<< DRUKUJ >>>

formularz (doc)

Podczas praktycznego szkolenia omówimy:

Część I

 1. Jakie usługi zarządca nieruchomości może zlecić firmom zewnętrznym?
 2. Jak znaleźć odpowiedniego dostawcę danej usługi dla konkretnego typu nieruchomości? Jak przeprowadzić proces wyłonienia dostawcy usługi?
 3. W jaki sposób wybrać najlepszego mając na uwadze stosunek oferowanej ceny do proponowanego zakresu prac.

Część II

 1. Umowa pomiędzy klientem/zarządcą, a dostawcą usługi na przykładzie umowy z firmą świadczącą usługi porządkowe.
 2. Jakie zapisy są niezbędne, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy?
 3. Czy zapisy o stosowaniu kar są potrzebne?

Część III

 1. Przebieg współpracy z dostawcą usługi - najczęściej popełniane błędy przez zarządców nieruchomości,
 2. jak dostawcy próbują zminimalizować koszty świadczenia usługi i jaki ma to wpływ na jakość usługi.
 3. W jaki sposób egzekwować zapisy umowy?
 4. Jak powinna przebiegać kontrola dostawcy usługi?

Spotkanie poprowadzi Paweł Skrzydelski – licencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Rzeczoznawstwa Majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim, Psychologii Biznesu dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, doświadczony menedżer w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.