Nieruchomości szkolenia

Podatek VAT w gospodarce nieruchomosciami

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przyblizenia zagadnień związanych z rozliczeniami VATu jaki może pojawić się w szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami. Szkolenie skierowane do osób związanych z rynkiem nieruchomości, którzy w pracy muszą na bieżąco śledzić zmiany w prawie podatkowym związanym z nieruchomościami. Dowiemy się kto jest obowiązany do zapłaty VATu oraz w jakich sytuacjach powstaje obowiązek podatkowy.

 

DLA KOGO:

 • licencjonowani pośrednicy zarządcy i rzeczoznawcy majątkowi
 • agenci i administratorzy nieruchomosci
 • pracownicy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 • księgowi
 • wszyscy zainteresowani temetyką szkolenia


 

formularz (doc)
 1. Podstawowe pojęcia : towar, budynek (część), grunt, nieruchomość, użytkowanie wieczyste
 2. Pojęcie podatnika: przedsiębiorca, osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, rolnik
 3. Pojęcie działalności gospodarczej: w obrocie nieruchomościami, w budowaniu na sprzedaż i wynajem, w wynajmowaniu nieruchomości.
 4. Zakres VAT: dostawa towaru, odpłatne świadczenie usług, kary umowne, odszkodowania, obrót ekspektatywą
 5. Rozliczenie VAT w obrocie nieruchomościami: miejsce opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki VAT, zwolnienia od VAT
 6. Rozliczenia VAT przy budowie: roboty budowlane, ulepszenia, remonty, miejsce opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki VAT
 7. Odliczenie VAT: przy nabyciu, przy budowie, rozbudowie , przebudowie obiektu i infrastruktury towarzyszącej, korekta VAT
 8. PCC a VAT
 9. Najem, dzierżawa: obowiązek podatkowy, stawki VAT, odliczenie VAT przy inwestycjach w obcy obiekt

Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.