Nieruchomości szkolenia

Podatki w nieruchomościach

Szolenie dla:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

- Doradców rynku nieruchomości

- adminitratorów

- spółdzielni mieszkaniowych

- oraz dla wszystkich tych, którzy są zajteresowani są tematyką podatkową w nieruchomościach

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie podatkowania przy sprzedaży nieruchomości, optymalizacji podatku od nieruchomości.  Na szkoleniu zobrazowane będzie również finansowanie zakupu i nieodpłatne nabycie nieruchomości – najnowsze orzecznictwo, przykłady praktyczne.

 

Program szkolenia:

1. Sprzedaż nieruchomości w podatku od towarów i usług:

a) definicja działalności gospodarczej a sprzedaż nieruchomości;

b) rozliczanie VAT (podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, deklaracje);

c) podatek naliczony – problemy praktyczne (znaczenie rejestracji podatnika, wpływ przeznaczenia nieruchomości na prawo do odliczenia);

d) zwolnienia od podatku dotyczące nieruchomości;

e) korekta podatku naliczonego przy sprzedaży nieruchomości zwolnionej z VAT.

2. Optymalizacja obciążeń podatkiem od nieruchomości:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą, a grunty zajęte na działalność gospodarczą;

b) moment powstania obowiązku podatkowego;

c) definicja i podstawa opodatkowania budowli;

d) ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości.

3. Finansowanie zakupu i nieodpłatne nabycie nieruchomości – aspekty podatkowe:

a) przychody z nieujawnionych źródeł i przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach – źródła ryzyka podatkowego;

b) podatek od czynności cywilnoprawnych – opodatkowanie pożyczek;

c) podatek od spadków i darowizn:

- zwolnienia dla członków rodziny;

- ulga mieszkaniowa.
 

Osoba prowadząca:

Paweł Konwiński specjalista w zakresie podatków związanych z nieruchomościami, czynny doradca podatkowy, praktyk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony wykładowca i prowadzący szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorstw i instytucji (m.in. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

formularz (doc)