Nieruchomości szkolenia

Podstawy prawne oraz praktyczne aspekty konroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

CEL SZKOLENIA


Zarządzanie ryzykiem to oczywiście jeden z fundamentów kontroli zarządczej. Bez zarządzania ryzykiem ani kontroli ani zarządzania efektywnego nie ma.


Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:


 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 2. skuteczności i efektywności działania;
 3. wiarygodności sprawozdań
 4. ochrony zasobów;
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 7. zarządzania ryzykiem.
   
formularz (doc)
 1. Normy ISO
 2. Wymogi ustawy o finansach publicznych.
 3. Zasady kontroli zarządczej
 4. Procedury kontroli zarządczej
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Przykłady procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
   

Ryszard Podladowski - licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości.