Nieruchomości szkolenia

Podziały nieruchomości gruntowych i zabudowanych

CEL SZKOLENIA:
Omówienie podstaw prawnych podziałów nieruchomości gruntowych i zabudowanych oraz procesów i procedur wymaganych w celu realizacji podziału . Warsztatowe omówienie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej, wskazanie problemów przebiegu instalacji zasilających. Przykłady podziałów geodezyjnych, podziały budynków w pionie, podział nieruchomości zabudowanych w drodze wyodrębnienia lokali samodzielnych, omówienie służebności .
 

DLA KOGO:

 • pośrednicy, zarządcy, rzeczoznawcy majątkowi
 • agenci i administratorzy nieruchomości
 • pracownicy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • pracownicy gmin i innych jednostek samorządów
 • osoby zainteresowane poniższą tematyką
formularz (doc)


1. Przypomnienie i omówienie wybranych regulacji prawnych w zakresie regulacji związanych z podziałami nieruchomości

 • prawo geodezyjne i kartograficzne
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • własność lokali
 • prawo budowlane

 

2. Warsztaty z przykładowymi dokumentami wymaganymi lub pomocnymi w procesie podziału nieruchomości niezabudowanych

 • uwarunkowania i ograniczenia formalne
 • podziały geodezyjne, rozgraniczenia- procedury, dokumentacja (działki, drogi dojazdowe)

 

3. Warsztaty z przykładowymi dokumentami wymaganymi lub pomocnymi w procesie podziału nieruchomości zabudowanych

 • uwarunkowania i ograniczenia formalne
 • podziały geodezyjne, procedury, dokumentacja (działki, drogi dojazdowe, służebności)
 • podziały quoad usum a podział geodezyjny,
 • Podział w drodze wyodrębnienia lokali samodzielnych – procedura, dokumentacja.
   

 

Maria Mogiłko – posiada ponad 20letnie doświadczenie zawodowe w pracy rzeczoznawcy majątkowego i projektanta budowlanego. Posiada uprawniania projektowe i budowlane jest rzeczoznawca oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie zagadnień związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.