Nieruchomości szkolenia

Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Na szkoleniu zostaną przybliżone zagadnienia związane z podziałami nieruchomości w świetle przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaprezentowane zostanie znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o drogach publicznych. Dowiedzą się Państwo jakie znaczenie ma decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz zostaną omówione różnice decyzji wydawanej na wniosek i z urzędu.

formularz (doc)

1. Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) - znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o drogach publicznych.

2. Podziały nieruchomości:
- zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (art. 93 ugn);
- w przypadku braku planu miejscowego (art. 94 ugn) - znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - znaczenie przepisów odrębnych;
- niezależnie od ustaleń planu miejscowego (art. 95 ugn);
- zabudowanych oraz "rolnych" i "leśnych".

3. Szczególny przypadek podziału nieruchomości w trybie art. 98 ugn i jego następstwa.

4. Podziały nieruchomości a opłata adiacencka

5. Podziały kilku nieruchomości w trybie art. 98b ugn.

6. Rola i znaczenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Podział dokonywany na wniosek i z urzędu.

7. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości w zakresie omówionych zagadnień.

8. Omówienie przygotowywanych nowelizacji ustawy w zakresie podziałów nieruchomości.

 

Grzegorz Kubaszewski - inżynierem absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Ministerstwie Infrastruktury w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami. Prowadzi wykłady z gospodarki nieruchomościami dla pracowników administracji publicznej oraz na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.