Nieruchomości szkolenia

Praca pośrednika obrotu nieruchomościami w kontekście zasad reklamy, uczciwej konkurencji oraz uprawnień konsumenta

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zaprezentujemy zarówno zagadnienia prawne jak i praktyczne związane z reklamą i marketingiem internetowym w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przedstawimy odpowiedzialność pośrednika za treści umieszczone w reklamie oraz zasady uczciwej konkurencji.

 

Dla kogo:

  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
  • agenci nieruchomości
  • osoby zajmujące się tworzeniem ofert
  • wszystkie zainteresowane tematem osoby
formularz (doc)

1. Reklama – zagadnienia prawne, jakie przepisy prawne regulują to zagadnienie oraz jakie są główne ryzyka prawne związane z tym zagadnieniem

 

2. Reklama internetowe – pojęcie, regulacja prawna, różnica w stosunku do reklamy tradycyjnej

 

3. Tworzenie reklamy – w jaki sposób tworzyć reklamę aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną, z jakich materiałów można korzystać i w jaki sposób, gdzie można zamieszczać reklamę

 

4. Odpowiedzialność prawna związana z reklamą – wskazanie jakie zdarzenia skutkują powstaniem odpowiedzialności prawnej (m.in. naruszenie dóbr osobistych, naruszenie praw autorskich), kiedy możemy kierować roszczenia do osób trzecich na skutek opublikowanych przez nich reklam (np. naruszające nasze dobra osobiste)


5. Zasady uczciwej konkurencji – w jakich przepisach prawnych szukać tych zasad, skutki naruszenia tych zasad, niedozwolone klauzule umowne, jak nie narazić się na naruszenie wskazanych zasad, jakie środki prawne służą osobie poszkodowanej

 

6. Prawa konsumenta – gdzie szukać praw konsumenta, jak konstruować zapisy w umowach z konsumentami, jakie roszczenia i uprawnienia przysługują tylko konsumentom, w jaki sposób nie naruszać praw konsumenta

 

7. Uprawnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – instrumenty prawne, rodzaje sankcji, przykładowe decyzje UOKiK, postępowanie przed UOKiK
 

Karol Mikrut radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Miał sposobność pracować na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu uczestniczył w różnego typu projektach, dla przykładu nieruchomościowych, korporacyjnych czy też dotyczących mediów. Brał udział w projektach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.