Nieruchomości szkolenia

Praktyczne aspekty doradztwa na rynku nieruchomości

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób, które poszukują nowych źródeł zdobycia pieniędzy na rynku nieruchomości, które swoją wiedzą i doświadczeniem mogą pomóc w załatwieniu wielu spraw.

 

Program szkolenia:

1. Pojęcie doradztwa na rynku nieruchomości –
a. Doradztwo zawód czy usługa towarzysząca zawodom rynku nieruchomości
b. Perspektywy rozwoju doradztwa.
- doradztwo jako „ucieczka” przed negatywnym odbiorem innych zawodów rynku nieruchomości
- doradztwo jako obejście systemu licencjonowania zawodów rynku nieruchomości.
c. Uwarunkowania praktyczne.


2. Uwarunkowanie formalne doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

- różnice w definiowaniu doradztwa dla pośredników w obrocie nieruchomościami, dla rzeczoznawców majątkowych, dla zarządców nieruchomości.
- pojęcia „opracowanie”, „ekspertyza”, opinia w zakresie rynku nieruchomości
- umowa o wykonanie ekspertyzy, opracowania, o wykonanie opinii w zakresie rynku nieruchomości


3. Standardy w doradztwie rynku nieruchomości
- Standard ekspertyzy
- standard opracowania
- standard opinii


4. System edukacji w zakresie doradztwa.


5. Tytuł doradcy rynku nieruchomości.


6. Samoorganizacja doradców w zakresie rynku nieruchomości. Tworzenie systemów wsparcia doradztwa.


7. Przenikanie zawodów pośrednika, zarządcy, rzeczoznawcy rynku nieruchomości z usługami doradztwa.

 

Osoba prowadząca: Zbigniew Kubiński – ekspert rynku nieruchomości, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1989 roku zajmujący się pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Od 1995 r. roku członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi i jego prezes w latach 1995-2001. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przez blisko osiem lat był członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprezydenta a także prezydenta PFRN. Posiada Złotą Odznakę PFRN i szereg innych wyróżnień. Członek honorowy kilku Stowarzyszeń rynku nieruchomości. Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Obecnie Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

formularz (doc)