Nieruchomości szkolenia

Proaktywność oraz metody skutecznego działania dla profesjonalistów rynku nieruchomości

Dla kogo: szkolenie skierowane do ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności a chcą uniknąć rutyny. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane proaktywne postawy w zarządzaniu nieruchomościami i przykłady planowania strategicznego.

 

Program szkolenia:

1. Wstęp.


2. Pojęcie proaktywności.


3. Czy jestem proaktywny? Kwestionariusz postawy życiowej uczestników szkolenia.


4. Nawyki skutecznego działania.


5. Planowanie strategiczne oraz reżim ryzyka jako przejawy postawy proaktywnej.


6. Przykłady podejścia proaktywnego:

- poszczególnych zawodów rynku nieruchomości;
- w poszczególnych fazach cyklu życia nieruchomości;
- w poszczególnych fazach koniunkturalnych na rynku nieruchomości;
- w zależności od wymagań właściciela w stosunku do zewnętrznych specjalistów rynku nieruchomości
(na przykładach facility management, property management, asset management);
- w zależności od specyfiki nieruchomości.


7. Case study czyli co by było gdyby…
- administracja nieruchomości;
- najemcy;
- czynniki zewnętrzne wpływające na nieruchomość;
- nowe technologie.


8. Podsumowanie.


Osoba prowadząca: Maciej Zackiewicz – Licencjonowany zarządca nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Honorowy członek Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Od lat związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych i gruntowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dotyczące zarządzania nieruchomościami komercyjnymi dla kandydatów na zarządców nieruchomości podczas praktyk organizowanych przez SPWN oraz szkolenia dedykowane pracownikom firm działających na rynku nieruchomości m.in. z zakresu narzędzi informatycznych, procedur oraz kształtowania profesjonalnego podejścia na rynku nieruchomości.

 

 

formularz (doc)