Nieruchomości szkolenia

Prowadzenie efektywnych zebrań I spotkań zespołów roboczych

Spotkanie lub zebranie nie jest czasem, który przeznaczamy jedynie na komunikację własnego stanowiska lub też na wysłuchanie drugiej strony. Warunkiem sukcesu i dobrych relacji z klientami, kontrahentami i współpracownikami jest umiejętność takiego pokierowania prowadzonym spotkaniem, które pozwoli w miłej, niestresującej atmosferze osiągnąć zamierzone przez nas cele. Dobre przygotowanie do poprowadzenia spotkania bądź zebrania wymaga zaangażowania nie tylko wiedzy merytorycznej. Konieczne jest również odpowiednie planowanie, taktyka oraz techniki komunikacji, które uczynią nasz przekaz bardziej zrozumiałym i sugestywnym.

 

Okazuje się także, że spotkanie lub zebranie w firmie służyć może także budowaniu naszego autorytetu oraz kreowaniu pozytywnych relacji. Warto też uświadomić sobie że nieprzygotowane lub przeprowadzone niewłaściwie spotkanie może, nie tylko zaważyć na wynikach naszej pracy, ale być kanwą wewnętrznego konfliktu i na długo zepsuć nie tylko wyniki, ale i atmosferę codziennej pacy .

 

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy poznają praktyczne wskazówki na temat:

• metodologii planowania oraz organizowania spotkań,
• czynników sprzyjających i zakłócających prawidłowy przebieg zebrań
• wykorzystania konkretnych narzędzi w zakresie prowadzenia spotkań i zebrań do osiągania określonego celu
• metod podejmowania decyzji oraz wypracowywania rozwiązań
• animacji przebiegu spotkania wg różnych scenariuszy wariantowych
• radzenia sobie z trudnymi uczestnikami spotkań
• sporządzania dokumentacji

 


Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia spotkań tak, by czas im poświęcony nie należał do zmarnowanego. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące przygotowania zebrania i uczestników, praktycznego prowadzenia spotkania, roli organizatora i prowadzącego, panowania nad przebiegiem zebrania, a także radzenia sobie z trudnymi uczestnikami spotkań.

 

Ambicją prowadzących jest zapewnienie uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i uczestniczenia w zebraniach, na poziomie umożliwiającym zastosowanie już następnego dnia w pracy.

formularz (doc)

1. Wprowadzenie

 • Grupa, a zespół
 • Podstawowe zasady pracy zespołowej
 • Cechy efektywnego zespołu

 

2. Przed spotkaniem

 • Ustalenie celu spotkania
 • Właściwe przygotowanie

 

3. Czynniki wpływające na przebieg spotkania.

 • Zachowania ułatwiające realizację celów spotkania
 • Zachowania sabotujące

 

4. Funkcje zebrań

 • motywacyjna
 • operacyjna

 

5. Konstrukcja zebrania

 • Kontent: wstępu, rozwinięcia, zakończenia


6. Typowe scenariusze

 • STARTER
 • POZYTYW
 • NEGATYW

 

7. Trudni uczestnicy – praktyczne wskazówki dla prowadzących

 

8. Generalne zasady przeprowadzania efektywnych spotkań . Podsumowanie.

 • Przed zebraniem
 • Pilnowanie tematu i celu
 • Zabezpieczenie komunikacji
 • Timing
 • Aktywizacja uczestników
 • Dokumentacja

Karina Popieluch – Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B. Doświadczenie w biznesie połączone z umiejętnością trafnej oceny sytuacji pozwala mi na skuteczne kreowanie i realizację bieżącej oraz długofalowej strategii organizacji.