Nieruchomości szkolenia

Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOBSzkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji. 

Czy wiesz?

 • Remont budynku, modernizacja, przebudowa, konserwacja – gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć?
 • Nieruchomość „na gwarancji” usterki, wady gwarancyjne, czy powinny się znaleźć w KOB, jeśli tak, to gdzie i jak prawidłowo je wpisać?
 • Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
 • Usterki, błędy i wadliwe prace budowlane pojawiające się podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych - Jak skutecznie je zareklamować i wyegzekwować ich naprawę?


Rozporządzenie Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) nieprecyzyjnie      określa, w jaki sposób powinna być wypełniana Książka Obiektu   Budowlanego. Z raportu NB wynika, że zarządcy mają ogromny problem z zastosowaniem wytycznych rozporządzenia, ponieważ nie wiedzą, jakie informacje wprowadzać do KOB i jak dokumentować przeglądy techniczne budynku, remonty i badania techniczne w budynku. W 85% skontrolowanych KOB inspektorzy stwierdzają poważne nieprawidłowości.

 
Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów.
 • Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.
 • Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych przeglądów.
 • Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.Odbiorcy szkolenia:

•    Pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
•    Członkowie wspólnot mieszkaniowych,
•    Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych,
•    Zasoby komunalne budownictwa społecznego.
 

Zgodnie z art. 93 §1 ustawy PB, kto nie spełnia obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny”.

 

Cena szkolenia:
 

Koszt uczestnictwa: 350,00 zł brutto

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu w formie stacjonarnej lub on-line
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • całodzienny serwis kawowy oraz lunch
 • możliwość konsultacji z prowadzącym szkolenie
 • opieka merytoryczna po zkaończeniu szkolenia

ZGŁOSZENIA można dokonać e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl oraz przy użyciu poniższego formularza

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Praktyczne aspekty stosowania Ustawy Prawo Budowlane.
 • Ustawa prawo budowlane
 1. definicje
 2. nadzór nad dokumentacją
 3. obowiązki właściciela i zarządcy
 4. obowiązkowe kontrole
 5. terminy wykonywania kontroli
 6. osoby uprawnione do wykonywania przeglądów
 7. obowiązki w przypadku zagrożeń
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 1. terminy wykonywania kontroli
 2. zasady wykonywania kontroli
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
 1. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu sprawności technicznej i użytkowej:
 • Kontrola instalacji gazowej;
 • Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • Kontrola instalacji piorunochronnej;
 • Kontrola i pomiar instalacji elektrycznych;
 • Kontrola urządzeń dźwigowych.
 1. Przeprowadzenie przeglądów roboczych.
 1. Odbiór robót budowlanych.
 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • podstawa prawna
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • zawartość
 • dokonywanie wpisów.
 1. Warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje

 

Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt.: Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „inwentaryzacja fundamentem zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.

 

 Organizatorem szkolenia jest:

AMBAR Eliza Gajownik 
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 5272925074 REGON: 385896802