Nieruchomości szkolenia

Przeglądy techniczne budynków i urządzeńCzy wiesz... 

 • Remont budynku, modernizacja, przebudowa, konserwacja – gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć?
 • Nieruchomość „na gwarancji” usterki, wady gwarancyjne, czy powinny się znaleźć w KOB, jeśli tak, to gdzie i jak prawidłowo je wpisać?
 • Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
 • Usterki, błędy i wadliwe prace budowlane pojawiające się podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych - Jak skutecznie je zareklamować i wyegzekwować ich naprawę?

 Cel szkolenia

W trakcie szkolenia zaprezentujemy model w jaki sposób przygotować się do przeglądów technicznych nieruchomości. Wykorzystując przeznaczone do tego programy będziemy mogli zaplanować przeglądy techniczne na cały rok.

Przedstawimy sposoby kontroli wykonanych usług i sposoby zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa technicznego urządzeń.

Omówimy podstawy i wymagania przestawione w Ustawach i przepisach obligujący wykonywanie przeglądów technicznych budynków i urządzeń.

Szkolenie skierowane do:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się rynkiem nieruchomości i obsługą techniczną pragnących poznać sposoby planowania i kontroli przeglądów technicznych budynków i urządzeń w życiu codziennym zarządzanych nieruchomości. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszytskich zainteresowanych tematyką.

 

 Cena szkolenia

Koszt uczestnictwa: 199 zł/osoba 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem
formularz (doc)

 Program szkolenia

 1. Zakres i podstawa prawna obowiązkowych okresowych przeglądów budynków.

 

 1. Wykaz systemów i urządzeń objętych obowiązkowymi przeglądami oraz zakres tych przeglądów - omówienie zakresu kontroli/przeglądów roboczych stanu sprawności technicznej i użytkowej:
  • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji elektrycznych, w tym piorunochronnych
  • Urządzeń dźwigowych

 

 1. Sposób dokumentowania przeprowadzonych kontroli/przeglądów obiektów budowlanych.

 

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • Podstawa prawna i cel prowadzenia książki obiektu
  • Dokonywanie wpisów (zakres, kto jest uprawniony).  
  • Omówienie wymagań w zakresie osób uprawnionych do dokonywania wpisów w rocznych i pięcioletnich protokołach przeglądów.
  • Rodzaje wymagalnych uprawnień/świadectw kwalifikacji.

 

 1. Odpowiedzialność karna Zarządcy nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów. Organy kontroli, postępowanie

Warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje

 

Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Z

arządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt.: Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „inwentaryzacja fundamentem zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.