Nieruchomości szkolenia

Przewody i rury na cudzym gruncie - problemy praktyczne i ich rozwiązanie

CEL SZKOLENIA


Zapoznanie z prawnymi oraz praktycznymi sposobami uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie na cudzej nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego - służebności przesyłu.

 

DLA KOGO

  • zarządcy nieruchomości;
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
  • rzeczoznawcy majątkowi;
  • administratorzy;
  • pracownicy administracji publicznej;
  • wszyscy zainteresowani tematem
formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA


I. Zastosowanie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

1) Podstawowe definicje związane z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2) Akty prawne odnoszące się sposób bezpośredni lub pośredni do art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3) Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości
- uzyskiwanie decyzji o realizacji celu publicznego
- uzyskiwanie zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości

 

 

II. Odszkodowanie związane z uzyskaniem zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości
1) Ogólne zasady wyceny nieruchomości
2) Akty prawne oraz inne ustalenia regulujące sposób ustalenia odszkodowania, w związku z zastosowaniem art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3) Zasady i tryb ustalania odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu użytkowania nieruchomości
4) Wypłata odszkodowania

 

 

III. Procedury związane z wykonaniem praw wynikających z uzyskania zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości

1) Akty prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
2) Procedura egzekucyjna
3) Praktyczne zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji -sporządzenie przez wierzyciela dokumentów związanych z realizacją praw wynikających z uzyskanego zezwolenia

 

 

IV. Procedura cywilnoprawna w trybie przepisów Kodeksu cywilnego

1) Podstawowe definicje związane z art. 49 k.c., oraz art. 305¹ i następnymi k.c.
2) Treść służebności przesyłu i zakres uprawnień przedsiębiorstwa
3) Sposoby ustanowienia służebności przesyłu
- umowa o ustanowienie służebności przesyłu (treść, uwarunkowania, forma);
- orzeczenia sądowe ustanawiające służebność przesyłu (ewentualnie potwierdzające nabycie takiej służebności) – porównanie aktualnego stanu prawnego stanu sprzed 03 sierpnia 2008 roku.
4) Realizacja uprawnień wynikających w uzyskania służebności przesyłu
5) Odszkodowanie związane z ustanowieniem służebności – metody ustalania „odpowiedniego wynagrodzenia”
6) Omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych w zakresie dotyczącym zagadnienia służebności przesyłu

OSOBY PROWADZĄCE

Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami


Paweł Tyniec

– radca prawny specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego w zakresie nieruchomości; świadczący obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.