Nieruchomości szkolenia

Przypadki postępowania administracyjnego na rynku nieruchomości

formularz (doc)

- Postępowanie administracyjne z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami

a) stawki procentowe opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

b) zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej

c) aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

- Postępowanie administracyjne z zakresu ustawy o planowniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

b) postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

c) renta planistyczna

Henryk Bloch - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, Kierunek Administracja. Całą karierę zawodową związał z pracą w administracji:
- w latach 1989 – 1995 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami,
- od roku 1995 – jest członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.
 

Organizatorem seminarium jest Instytut Edukacji Gospodarczej Sp. z o. o.

www.ieg.edu.pl