Nieruchomości szkolenia

Public Affairs czyli relacje z władzami, urzędnikami i samorządem.

Według definicji Public Affairs to komunikacja między firmą a władzami, urzędami, środowiskami opiniotwórczymi i prawodawcami. Coraz większa współpraca rynku nieruchomości z sektorem publicznym wymaga budowania prawidłowych i transparentnych relacji z administracją, jako partnerem i klientem. Długofalowa i konsekwentna kooperacja z instytucjami państwowymi jest korzystna dla zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami, ponieważ kładzie grunt pod przedsięwzięcia inwestycyjne, zrozumienie misji i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Niekiedy Public Affairs pozwala na wsparcie potrzeb funkcjonowania na danym terenie.

Szkolenie skierowane do:

-zarządców nieruchomości

-pośrednikow w obrocie nieruchomosciami

-rzeczoznawców majatkowych

-do osób zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości pragnących rozwinąć swoją działalność i budować pozytywne relacje z burmistrzami, radnymi, urzędami i społecznością lokalną.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania Public Affairs na rynku nieruchomości oraz wskazanie często popełnianych błędów w tej dziedzinie. Dodatkowym atutem szkolenia jest zaprezentowanie relacji z władzami samorządowymi jako podstawowym partnerem zarządców, pośredników i rzeczoznawców.

Program szkolenia:

1. Co to jest Public Affairs i jakie jest ich miejsce w nowoczesnej firmie działającej na rynku nieruchomości.

2. Jak nie popełnić błędu w relacjach z administracją publiczną.

3. Skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, urzędami i samorządowcami. Jak być dobrze postrzeganym?

4. Nieruchomości - władza - media lokalne i Internet. Jak wygrać spory z administracją? Jak zdobyć przewagę na lokalnym rynku nieruchomości?

5. Relacje prezesa i administratora z samorządem. Jak dopiąć swego w kontakcie z urzędami?

6. Narzędzia relacji z administracją w praktyce, w tym:

a) przygotowanie prezentacji,
b) negocjacje i rozmowy z urzędnikami
c) reklama w mediach
d) kampanie społeczne ,
e) konsultacje społeczne.

7. Jak uzyskać patronat instytucjonalny:

a) eventy,
b) inicjatywy firmy,
c) przygotowanie innych wydarzeń medialnych,
d) patronat instytucjonalny i imprezy masowe.
e) budowa własnej organizacji pozarządowej.

8. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca:

Maurycy Seweryn – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Doradca ds. public affairs i public relations w Warszawskiej Grupie Doradczej.
 

 

Szkolenie w trakcie rejestracji w Ministerstwie. Zalicza 8 godzin edukacyjnych.

formularz (doc)