Nieruchomości szkolenia

Public Relations w instytucji publicznej i samorządzie.


Kadra zarządzająca większości instytucji docenia znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja zewnętrzna ze społeczeństwem rozumianym także jako społeczność lokalna województwa, powiatu i gminy. Wydziały lub samodzielne stanowiska ds. PR stały się nieodłącznym elementem struktury administracji publicznej. Struktura ta jest stopniowo rozbudowywana i przenoszona do instytucji podległych, jednostek samorządowych i zakładów publicznych.

 

Szkolenie skierowane do:

-burmistrzów,

-członków zarządów gmin,

-rzeczników prasowych,

-dyrektorów jednostek administracji publicznej,

-naczelników i pracowników wydziałów odpowiedzialnych za relacje publiczne i promocję instytucji i gminy.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej instytucji publicznej i gminie. Konsekwencją będzie wzrost poparcia społecznego dla władz instytucji i dla działań, które realizują one na rzecz dobra wspólnego obywateli. Szkolenie obejmuje również elementy PR instytucji lub gminy na poziomie Unii Europejskiej.


W 2010 roku odbędą się wybory samorządowe, które staną się sprawdzianem dla PR gminy i jej instytucji. Dodatkowym więc atutem szkolenia jest zaprezentowanie technik uzyskania lepszych wyników, które umożliwią dalszą realizację misji w danej gminie.

 

Program szkolenia:

1. Rola PR i promocji w nowocześnie zarządzanej instytucji. Podstawowe cele skutecznego Public Relations w instytucji macierzystej i jej oddziałach.

2. Co jest skuteczniejsze i tańsze: zlecenie PR specjalistycznej agencji, czy zbudowanie lub poprawa struktury PR w administracji.

3. Urząd -media-społeczeństwo. Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem urzędu i gminy:

a) na poziomie gminy i mediów lokalnych,
b) na poziomie powiatu i województwa i mediów regionalnych,
c) na poziomie kraju i mass mediów
d) na poziomie Unii Europejskiej
e) media branżowe i społecznościowe

4. Strategia PR instytucji i gminy:

a) cele i podstawy planowania w PR,
b) dopasowanie narzędzi PR do sytuacji i polityki gminy.

5. Prezentacja burmistrza, dyrektora, naczelnika jako element budowy wizerunku instytucji.

6. Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla samorządu i instytucji. Oczekiwania dziennikarzy od managerów jednostek samorządowych i rządowych oraz od specjalistów ds. PR, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować:

a) komunikat i informację prasową,
b) opracowanie prasowe,
c) konferencję i briefing prasowy,
d) oświadczenie.

7. Wypowiedz w radio, przed kamerą i wystąpienie publiczne – jak uniknąć stresu i jak wykreować swój wizerunek.

8. Komunikacja i PR w Internecie.

9. Jak „nie dać się wodzić za nos”, czyli prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji z dziennikarzami:

a) obowiązki dziennikarza – wybrane zagadnienia prawne,
b) ochrona przed manipulacją przekazu,
c) wiarygodny i pozytywny komunikat,
d) sprostowanie jako ostateczność.

10. Różnice w przekazie, czyli jak prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do prezentacji instytucji i jej polityki:

a) media elektroniczne,
b) Internet,
c) media drukowane,
d) media branżowe.

11. Rzecznik prasowy a wystąpienia publiczne władz instytucji i gminy.

12. Jak wykreować wydarzenia medialne:

a) imprezy okolicznościowe,
b) koncerty charytatywne,
c) przygotowanie innych wydarzeń medialnych,
d) patronat medialny i imprezy masowe,
e) kampanie społeczne jako element kreacji wizerunku gminy i administracji.

13. Relacje i konsultacje ze społecznością lokalną – inne metody prezentacji gminy i administracji.

14. PR gminy jako szansa na pozyskanie inwestorów.

15. Zadania pracowników w promowaniu instytucji i oddziałów.

16. Wykorzystanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do kreacji wizerunku gminy i administracji w relacjach z mediami.

17. Wszystko pod kontrolą - Public Relations kryzysowe.

18. Pytania i odpowiedzi.

 

Osoba prowadząca:

Maurycy Seweryn – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Doradca ds. public affairs i public relations w Warszawskiej Grupie Doradczej.
 

formularz (doc)