Nieruchomości szkolenia

Pułapki w zarządzaniu nieruchomościami

Szkolenie dotyczy problemów, z którymi zarządca nieruchomości (Zarząd Wspólnoty, członek Wspólnoty Mieszkaniowej) spotyka się niemal codziennie, często zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie to za sobą pociąga.

Czy wiesz…

 • Jak skutecznie odwołać niechciany i oporny Zarząd Wspólnoty?
 • Jak rozgraniczyć instalacje w budynku na część wspólną i należącą do właściciela indywidualnego?
 • Jak wykonać przegląd w lokalu, w którym nikt nie mieszka?
 • Jak sprawiedliwie rozliczyć zużycie wody, która tajemniczo „uciekła” z nieruchomości?

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Przede wszystkim zapoznanie się bezpiecznym w sensie prawnym i technicznym sposobem na unikanie najczęściej stosowanych błędów w codziennej praktyce zarzadzania nieruchomościami, przede wszystkim mieszkaniowymi. 
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie rozwiązania są akceptowane przez orzecznictwo sądowe i powszechnie przyjęta praktykę.
 • Zasygnalizowane zostaną także problemy, które niestety nadal nie doczekały się jednoznacznych rozwiązań i interpretacji.

 

Przepisy prawa regulujące szeroko pojętą tematykę zarządzania nieruchomościami, pomimo iż obowiązują już od dłuższego czasu (np. Ustawa o własności lokali już 17 lat!) nadal pozostają niejasne a ich liczne nowelizacje nie nadążają za życiem. Dlatego też istnieje pilna potrzeba uszczegółowienia wielu kluczowych zagadnień, przede wszystkim w oparciu o wydane już wyroki sądowe ale także przyjętą praktykę. Temat jest ogromnie ważny bo częstokroć dotyczy spraw, w których jedną z osób zainteresowanych może być prokurator.

Odbiorcy szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do zarządców nieruchomości pracujących w zawodzie, administratorów, pracowników służb technicznych i księgowości.
 • Będzie ono także doskonałą okazją dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych i poszczególnych właścicieli lokali do zweryfikowania przyjętych przez siebie (lub zewnętrznego zarządcę) najczęściej stosowanych rozwiązań.

 

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa szkoleniu (6H): 240 zł/osoba

 

Cena zawiera:

- udział w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy

 

formularz (doc)

9:00-13:30 Pułapki w zarzadzaniu nieruchomościami

 1. Niejasności i niedomówienie Ustawy o własności lokali.
 • Termin zwołania zebrania Wspólnoty czyli ile trwa I kwartał roku.
 • Kto ustala porządek zebrania czyli dyktat Zarządu Wspólnoty.
 • Odwołanie Zarządu Wspólnoty czyli droga przez mękę.
 • Powołanie Zarządu Wspólnoty czyli pułapki zarządu 4-osobowego.
 • Zwołanie zebrania wspólnoty na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej czyli czekamy na termin ustawowy.
 • Granice nieruchomości wspólnej czyli ocean nieporozumień.
 • Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty czyli mizerne skutki postawy opozycji.
 • Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej czyli kto ponosi konsekwencje cudzych błędów.
 • Status prawny pomieszczeń przynależnych czyli niezły bałaganik.
 • Pożytki z nieruchomości czyli jak wzbogacić się na naszym budynku.
 • Kompetencje Zarządu Wspólnoty czyli kto rozwiązuje umowę z zarządcą.
 • Dłużnicy Wspólnoty czyli tematy „tabu”.
 • Licytacja lokalu za długi czyli jak teoria potrafi rozmijać się z praktyką.
 • Wynagrodzenie zarządcy w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną czyli kto tak naprawdę nam płaci.
 1. Prawo budowlane – nasz sprzymierzeniec czy przeciwnik.
 • Obowiązkowe przeglądy czyli brak dostępu do lokalu.
 • Przekroczenie terminu obowiązkowego przeglądu czyli kara PINB.
 • Skuteczność powiadomienia o obowiązkowym przeglądzie czyli dajmy zarobić Poczcie Polskiej.
 • Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe czyli jak nie zabłądzić w tym labiryncie.
 • Podział instalacji na wspólną i prywatną na przykładzie instalacji elektrycznej czyli jak się obchodzi obowiązujące przepisy.
 • Obowiązkowy przegląd instalacji i urządzeń gazowych czyli co zrobić z niesprawną kuchenką i piecykiem.
 • Okapy (pochłaniacze zapachów) czyli jak kupić oficjalnie zabronione urządzenie.

III. Bilans rozliczenia mediów.

 • Rozliczenie zużycia wody czyli gdzie nam ta woda uciekła i co z tym dalej zrobić.
 • Rozliczenie wywozu nieczystości czyli ile osób  mieszka w tym lokalu.
 • Podzielniki kosztów czyli skuteczne zaciemnienie zagadnienia kosztów ogrzewania w budynku.

Szkolenie poprowadzi: mgr Michał Wajszczak

Licencjonowany zarządca,  pracujący w zawodzie zarządcy nieruchomości od 1995 roku, początkowo jako kierownik administracji budynków komunalnych na warszawskich Bielanach, od 2002 roku jako współwłaściciel i dyrektor prywatnej spółki kontynuującej zarządzanie 130 budynkami na Bielanach w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za organizację zebrań wspólnot mieszkaniowych. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – sekcji zarządców nieruchomości przy Ministrze Infrastruktury. W latach 1995 – 2011 zorganizował i poprowadził około 1500 zebrań wspólnot mieszkaniowych!