Nieruchomości szkolenia

Racjonalne gospodarowanie ciepłem w budynkach, czyli problemy z rozliczaniem kosztów w budynkach wielolokalowych

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, które w swojej pracy są odpowiedzialne za problemy związane z rozliczaniem kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych.

 

Program szkolenia:


1.Znaczenie rozliczania kosztów ogrzewania według indywidualnego zużycia w racjonalnym gospodarowaniu ciepłem w budynkach


2.Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych


3.Stan implementacji Dyrektywy do przepisów krajowych:
- Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,
- Założenia do ustawy o efektywności energetycznej
- inne działania resortów: Gospodarki oraz Infrastruktury


4. Podstawy prawne indywidualnego rozliczania kosztów ciepła i wody:

- Ustawa Prawo energetyczne
- pozostałe akty prawne
- przewidywane kierunki zmian uregulowań prawnych


5. Charakter kosztów ciepła
- koszty ciepła wynikające z umowy z dostawcą zewnętrznym
- koszty ciepła wyprodukowanego w źródle ciepła należącym do zarządcy budynku
- istota i charakter opłat za ciepło dotyczących lokali


6. Sposób pomiaru i rejestracji zużycia ciepła i wody
- ciepłomierze
- podzielniki kosztów ogrzewania
- wodomierze


7. Najpowszechniej stosowane metody rozliczania kosztów ciepła i wody


8. Regulamin rozliczania kosztów ciepła i wody


9. Dyskusja

 


Osoba prowadząca: dr Kazimierz Dudziński Prezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
dr inż. Andrzej Mroczkowski członek Zarządu Stowarzyszenia ds. rozliczania Energii, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, biegły sądowy z dziedziny ciepłownictwa.
 

formularz (doc)