Nieruchomości szkolenia

Regulacje prawne dla pośredników - stan aktualny

Na szkoleniu zaprezentowany zostanie przegląd najwazniejszych regulacji prawnych mających decydujący wpływ na działalność zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zaprezentowane zostaną najważniejsz e zmiany, które miały miejsce w ciągu ostatnich trzech lat oraz nowe, które są dopiero w trakcie realizacji. Zaprezentujemy także najwazniejsze orzecznictwo w w/w zakresie oraz różne interpretacje wydane przez Sądy.

formularz (doc)

1. Omówienie celu i zakresu szkolenia.

2. Omówienie najnowszych nowelizacji przepisów związanych z pośrednictwem

 • standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami -komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2009r.
 • ust. z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • ust. z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • ust. z dnia 24 sierpnia 2007r. prawo o notariacie
 • ust. z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece
 • ust. z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
 • ust. z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
 • inne przepisy

3. Zasygnalizowanie najnowszych nowelizacji przepisów mających wpływ na sytuację osoby zamawiającej usługę pośrednictwa

 • ust. związane z podatkami i opłatami
 • ust. z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • ust. z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • inne przepisy

4. Przypomnienie najważniejszych nowelizacji z ostatnich 3 lat wpływających na proces realizacji usługi pośrednictwa i warunki transakcji

5. Przykłady orzeczeń różnych sądów oraz interpretacji

6. Krótka informacja o pracach nad nowelizacją ustaw już obowiązujących, o projektach nowych ustaw i rozporządzeń dotyczących działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 

Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami