Nieruchomości szkolenia

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia teoretyczne jak również przykłady rozwiązań problemów ze stanem prawnym nieruchomości „z życia wzięte”.
 

formularz (doc)
  1. Urządzenia przesyłowe na gruncie prywatnym - Czy znajdują się tam legalnie? Co może zrobić właściciel gruntu z takimi urządzeniami? Zagadnienia teoretyczne: służebność przesyłu; wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu.
  2. Co zrobić gdy nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Zagadnienia teoretyczne: służebność drogi koniecznej.
  3. Rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi nieruchomości, które znajdują się w różnych rejestrach. Zagadnienia teoretyczne: opis poszczególnych rejestrów oraz prawne znaczenie danych znajdujących się w nich.
  4. Legalizacja samowoli budowlane. Zagadnienia teoretyczne: postępowanie administracyjne w tym zakresie.
  5. Umowa przedwstępna a umowa deweloperska. Jak dokonać prawidłowej kwalifikacji umowy oraz jakie uprawnienia przysługują z poszczególnych umów. Zagadnienia teoretyczne: elementy niezbędne każdej z umowy; zakres roszczeń jaki przysługuje stronom.
     

Karol Mikrut radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Miał sposobność pracować na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu uczestniczył w różnego typu projektach, dla przykładu nieruchomościowych, korporacyjnych czy też dotyczących mediów. Brał udział w projektach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.