Nieruchomości szkolenia

Remont, modernizacja i nadbudowa – przepisy, finansowanie, organizacja przedsięwzięcia

Szkolenia dla:

- Zarządców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

 

Cel szkolenia:


Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia inwestycji, w szczególności we wspólnocie mieszkaniowej. Bowiem inwestycja to nie tylko budowa obiektu budowlanego, ale także przebudowa, odbudowa, nadbudowa czy też remont. Temat jest niezwykle złożony pod względem prawnym, formalnym, technicznym i emocjonalnym.

Należy ustalić cel, źródło finansowania i sposób realizacji. Istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. Sama realizacja budowy na „żywym organizmie” eksploatowanego budynku już jest przedsięwzięciem wymagającym niezwykle dopracowanej organizacji prowadzenia robót.

Przedstawione zostaną przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego.

Omówiony zostanie proces planowania z analizą zagrożeń, oraz możliwe sposoby finansowania. Podane będą praktyczne rady jak przygotować inwestycję, przeprowadzić ją i zakończyć.

Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania. Wymaga przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do nadbudowy gruntownych analiz rynkowych, technicznych, ekonomicznych oraz prawnych.

 

Program szkolenia:

1. Omówienie przepisów prawa budowlanego, mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym

2. Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego, jakie ma prawa i obowiązki, jaka i za co spoczywa na nim odpowiedzialność

3. Pozyskanie kapitału a sposoby realizacji

4. Aspekty prawne

5. Przygotowanie procesu inwestycyjnego:

6. Realizacja inwestycji

7. Zakończenie inwestycji
 

Osoba prowadząca:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

formularz (doc)