Nieruchomości szkolenia

Rozliczenie mediów - dostawa, opomiarowanie, kalkulatory rozliczeń

Szkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji.

Czy wiesz:

 • że zasady i sposoby rozliczania mediów muszą być dostosowane do infrastruktury nieruchomości?
 • Co należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu regulaminu?
 • Jaka wiedza na temat infrastruktury i umów tzw. "mediowych” jest nam niezbędna do zaproponowania spójnego i dedykowanego nieruchomości regulaminu?
 • Kto powinien rozliczać media zużywane w lokalach, jaka jest rola zarządcy/administratora w ich rozliczaniu i jak dobrze współpracować z księgowością aby rozliczeniem było precyzyjne

 

Z praktyki wynika, że wiele wspólnot nie ma w ogóle podjętej uchwały o zasadach rozliczania mediów, choć czynność ta, zgodnie z uwl przekracza czynności zwykłego zarządu. Wiele wspólnot używa  „szymelu” regulaminu, bez głębszej refleksji w jakim stopniu odpowiada on potrzebom i infrastrukturze nieruchomości.

Co powinno się zrobić i wiedzieć, aby z należytą starannością zaproponować regulamin „dedykowany” nieruchomości.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaka wiedza o nieruchomości jest niezbędna aby jak najdokładniej rozliczyć koszty mediów zużywanych w lokalach.
 • Przedstawiona zostanie  propozycja sposobu wypełniania danych dotyczących zużycia ciepła, zimnej i ciepłej wody.
 • Stworzymy wspólne regulamin rozliczania mediów dedykowanych wybranej nieruchomości.
 • Wskazane zostaną potencjalne możliwości inwestycji w infrastrukturę, umożliwiające dokładniejszy podział kosztów.

Wstępna wersja materiałów szkoleniowych zostanie poszerzona o sugestie, wnioski i doświadczenia zawodowe uczestników szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Szkolenie dedykowane jest zarządcom, administratorom i wszystkim tym, którzy taką wiedzą są zainteresowani a niekoniecznie związani są z rynkiem nieruchomości.

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto                          

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu w formie stacjonarnej lub on-line
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • całodzienny serwis kawowy oraz lunch
 • możliwość konsultacji z prowadzącym szkolenie
 • opieka merytoryczna po zkaończeniu szkolenia 

ZGŁOSZENIA można dokonać e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl oraz przy użyciu poniższego formularza

formularz (doc)

Program szkolenia

 

 1. Podstawy formalne i prawne

·       Rodzaje dostaw mediów

·       Źródła przetwarzania energii

·       Rodzaje urządzeń pomiarowych ciepła i wody

 1. Ustalenie kosztów

·       Koszty stałe i zmienne

·       Problemy z eksploatacją

 1. Źródła energii

·       Energia elektryczna i cieplna

·       Źródła energii odnawialnej

 1. Rozliczanie kosztów dostawy i wytworzenia ciepła

·       Podstawy prawa energetycznego

·       Warianty metod rozliczenia kosztów dostawy

·       Wybór metody rozliczenia

·       Rejestr kosztów i odczytów

·       Opracowanie regulaminu rozliczenia kosztów

 1. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

·       Ustalenie zużycia sumarycznego z lokali

·       Ustalenie uchybu tj. wody gospodarczej

·       Rozliczenie zużycia wodomiaru głównego

 1. Rozliczenie na przykładzie

·       Rozliczenie kosztu stałego i wspólnego

·       Ustalenie zużycia dla lokali z brakującym lub uszkodzonym licznikiem dla ciepła i wody.

·       Uzupełnienie zużycia brakującego

·       Wyliczenie stawki GJ

·       Rozliczenie zużycia i kosztów lokalowych

·       Przygotowanie raportu końcowego

·       Kontrola rozliczenia końcowego.

Szkolenie poprowadzi: Wojciech Jan Konieczny

 Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :ALGORYTM ROZLICZANIA MEDIÓW”, „PORADNIKA ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI” oraz opracowania pt. „INWENTARYZACJA FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA”. Ponadto jest autorem oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów, „SANITOR” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „INWENTOR” do inwentaryzacji zas.obu, czy „DOKUMENTOR” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo

 Organizatorem szkolenia jest

 AMBAR Eliza Gajownik 
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 5272925074 REGON: 385896802