Nieruchomości szkolenia

Rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z zasadami prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej. Omawiane będą też problemy związane ze sprawozdawczością finansową i podatkową we wspólnocie mieszkaniowej. Poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z ewidencją rachunkową zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, technik księgowych, metody ujmowania zdarzeń gospodarczych.

 

DLA KOGO:

  • zarządcy nieruchomości;
  • pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi;
  • pracownicy wspólnot mieszkaniowych;
  • administratorzy.

 

formularz (doc)

1. Wprowadzenie. Wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot prawa i podatnik


2. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej w świetle przepisów i orzeczeń


3. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, techniki księgowe, metody ujmowania zdarzeń gospodarczych


4. Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe


5. Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku


6. Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego VAT według norm art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja podatnika VAT czynnego i rozliczenia podatkowe


7. Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali. Prawo i orzecznictwo.


8.Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej, a odpowiedzialność osoby prowadzącej księgi rachunkowe


9. Przechowanie danych
 

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.