Nieruchomości szkolenia

Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka

Czy wiesz:

 • Jakie są rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna;

 • Jak dokonać rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019;

 • Na co zwrócić uwagę przy regulaminie rozliczeń mediów a rozrachunkami z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli;

 • Jak poradzić sobie z rozrachunkami finansowymi wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • Jak księgować wpłaty, kiedy i na jakiej podstawie doliczać odsetki za zwłokę - aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Szkolenie dedykowane jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych i wszystkim tym, którzy taką wiedzą są zainteresowani a niekoniecznie związani są z rynkiem nieruchomości.

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto                                

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu w formie stacjonarnej lub on-line
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • całodzienny serwis kawowy oraz lunch
 • mozliwość konsultacji z prowadzącym szkolenie
 • opieka merytoryczna po zkaończeniu szkolenia

 

formularz (doc)

 1. Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna. Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Podstawa prawna ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

 • Podstawa prawna ustalania opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie]. Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali? 

 • Podstawa prawna ustalania należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego

2. Kto odpowiada za opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego? Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty? 

 • Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki

3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019. Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Jak traktować wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do 31. marca 2020 r. nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

 • Warunki prawne przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi

 • Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności

 • Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

4. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów

 • Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali? 

 • Dlaczego przy takich czynnościach obowiązują przepisy ustawy VAT?

5. Regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli 

 • Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do ich lokali

 • Czy podstawę obciążenia może stanowić regulamin rozliczeń mediów?

6. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w trakcie roku i po roku, faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe

7. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi

8. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównych i odsetek za zwłokę, jak księgować wpłaty, kiedy i na jakiej podstawie doliczać odsetki za zwłokę? 

 • Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności?

 • Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?

9. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowych, o podział tzw. funduszu remontowego?

10. Kto odpowiada z mocy prawa za rozrachunki z właścicielami lokali?

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Eugenia Śleszyńska - kilka słów o mnie jako autorze książek i wykładowcy

Dokonania:
Jestem autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuję się w różnych aspektach zarządu nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.
Niektóre moje książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:

 • „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
 • „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,
 • "Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów"
 • "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,
 • „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”.

Niektóre pozycje książkowe wydane przez wyd. MINIGO, w tym:

 • „Podatek od nieruchomości”,
 • "Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa",
 • "Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne",
 • "Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji",
 • „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”,
 • „O usłudze zarządzania nieruchomością”,
 • „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Jestem autorem wielu publikacji w czasopismach branżowych związanych z rynkiem nieruchomości oraz autorem opracowań dokonywanych na zamówienie ad hoc. Jest to moje zajęcie bieżące.

Jestem wykładowcą od kilkunastu lat na wielu seminariach i szkoleniach [doraźnie na uczelniach], na terenie całego kraju, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami, zarządem nieruchomościami, organizowanych dla różnych podmiotów, w tym uczelni, jednostek gmin, spółek, urzędów, ZOZ-ów, firm zarządzających oraz dla spółdzielni mieszkaniowych i dla wspólnot mieszkaniowych. Jest to moje zajęcie bieżące.