Nieruchomości szkolenia

Rynek nieruchomości kto zyska a kto straci

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób, które są zainteresowane bieżącą sytuacją na rynku nieruchomości i chcą się dowiedzieć jakie są prognozy na najbliższe miesiące.

 

Program szkolenia:

 

1. Aktualna kondycja uczestników rynku nieruchomości:
właściciele, zarządcy, pośrednicy, rzeczoznawcy, developerzy, geodeci, architekci, budowlańcy, banki, inni.

 

2. Aktualny stan finansowania segmentów rynku nieruchomości:
kredyty, fundusze celowe, fundusze UE, inne.

 

3. Skutki wprowadzenia przepisów nowej ustawy o finansach publicznych:
-likwidacje gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych,
-restrukturyzacje dysponentów nieruchomości publicznych,
-zakres urynkowienia,
-nowe zasady kreatywne czy fasadowe?


4. Skutki kryzysu finansowego i perspektywy wychodzenia:
budownictwo, obrót nieruchomościami, płynność finansowa.

 

5. Instrumenty polityki państwa i jednostek samorządu terytorialnego:
inicjatywy ustawodawcze, możliwości finansowe, strategie samorządów.

 

6. Kto straci?
właściciele, developerzy, zarządcy, inni.


7. Kto zyska?
banki, pośrednicy, kapitał zagraniczny, kapitał spekulacyjny

 

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.
 

formularz (doc)