Nieruchomości szkolenia

Sekrety udanej wspólpracy z firmą utrzymania czystości

Szkolenie obejmuje kluczową wiedzę o kosztach usługi utrzymania czystości obiektu, wyjaśnia tajemnice udanej współpracy z profesjonalną firmą utrzymania czystości, omawia sprawdzone metody kosztorysowania usługi oraz monitorowania stanu czystości obiektu i terenu.

Czy wiesz, że ...

 • Koszty całorocznego utrzymania czystości nieruchomości są znaczne. Ale czy muszą być, aż takie?
 • Jak wykonać szacunkowy budżet miesięczny / roczny kosztu utrzymania czystości obiektu?
 • Jakie są przyczyny i konsekwencje złego wyboru firmy sprzątającej?
 • Jak przygotować się do rozpisania konkursu ofert?
 • Jakie zastosować kryteria wyboru wykonawcy?

Korzyści ze szkolenia...

 • Na szkoleniu krok po kroku zostaną omówione nigdzie dotychczas nie publikowane zasady kosztorysowania usługi utrzymania czystości obiektu w wymiarze miesiąca i roku.
 • Uczestnicy poznają sposoby automatycznego tworzenia planu pracy i płacy w oparciu o przyjęte w kraju formy zatrudnienia.
 • Uzyskasz komplet wzorcowych materiałów do udanej współpracy z wykonawcą.
 • Uczestnicy zapoznają z łatwym do zastosowania w praktyce programem CLEAN-EXPRESS PC do obiektywnej wyceny kosztu usługi utrzymania czystości obiektu i / lub terenu.

Wg badań aż 90% gości i 75% najemców zwraca szczególną uwagę na stan czystość nieruchomości oraz ład na posesji. To przez pryzmat „stany czystości obiektu” oceniana jest  m.in. praca za rzadcy, administratora obiektu. Prawie każdy kontrakt z zewnętrznymi firmami sprzątającymi obiekty
i tereny, obok znacznych kosztów, rodzi ryzyko nierzetelnego wykonania. Duża w tym jest winy po stronie zamawiających usługę. Tylko  nieliczni zamawiający usługę potrafią oszacować koszt zapytania ofertowego. Ponadto prawie każda SIWZ zawiera złe lub mało precyzyjne zapisy. Prowadzący szkolenie omówi sekrety i zasady udanej współpracy z zewnętrznymi firmami utrzymania czystości.

Uczestnicy szkolenia:

         Szkolenie jest organizowane dla zarządców nieruchomości, administratorów, kierowników działów gospodarczych i zamówień publicznych w jednostkach budżetowych oraz dla doradców rynku nieruchomości. Praktyczne korzyści ze szkolenia odniosą także właściciele i menedżerowie firm profesjonalnego utrzymania czystości.

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa szkoleniu (6H): 240 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- lunch

- całodzienny serwis kawowy

formularz (doc)

14.00-18.30   Sekrety udanej współpracy w firma utrzymania czystości

 1. Powody klęski usługowej firmy sprzątającej w obiekty.
 • przyczyny po stronie zamawiającego
 • przyczyny po stronie wykonawcy
 • optymalne poziomy zatrudnienie
 • koszty składowe
 • W życiu nie ma nic za darmo. Usługa świadczona przez firmę zewnętrzną musi  kosztować. Płacisz za usługę, rozliczasz wykonawcę? Umiejętności  szacowania kosztu usługi musisz się nauczyć! Inaczej przepłacisz lub poniesiesz klęskę.

 

II. Jakie oczekiwania zamawiający powinien stawiać kosztorysowi usługi sprzątania obiektów i terenów? Miesięczny Grafik Prac.

 • analityczny opis obiektu
 • poziomy wydajności pracy i klasy obiektu
 • plan pracy i plan płacy. Poziomy płacowe
 • sprzęt i środki czystości
 • jak płacić, ryczałt, czy stawki?
 • Zamawiający ma prawo wglądu do kosztorysu usługi wykonawcy. Poszanowanie tajemnic kosztorysowych, poufność struktury kosztów obowiązkiem zamawiającego. 

 

III. Wybór firmy utrzymania czystości. Które elementy kosztorysu usługi powiązać z umową o świadczenie usługi?

 • kryteria wyboru firmy wykonawcy
 • rozpoznanie rzetelnej oferty cenowej
 • uzasadnienie ceny obowiązkiem wykonawcy
 • czy warto powiązać umowę o świadczenie usługi z załącznikami kosztorysu wykonawcy?
 • metody Kontroli czystości. Przykłady

Wybór wykonawcy usługi utrzymania czystości obiektu i posesji musi być sukcesem obu stron!

 

IV. Przykłady kosztorys usługi.

1. Usługa jednorazowa.

 • mycie okien, pranie wykładzin
 • polimeryzacja

2. Usługa systematyczna.

 • codzienne utrzymanie czystości obiektu biurowego wraz z terenem
 • codzienne utrzymanie czystości centrum handlowego
 • stawki VAT dla poszczególnych obszarów obiektów

 

V. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Szkolenie poprowadzi: Dr inż. Leszek GABALEWICZ  

  Niezależny ekspert, konsultant i wykładowca z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości obiektów i terenów. Przeszedł wiele szkoleń zawodowych potwierdzonych certyfikatami, m.in. w siedzibach firm: HAKO/Niemcy, Butcher's/USA, JohnsonDiversey/Polska, 3M, KIEHL& ŻEGARSKI, LIBELLA.Przez wiele lat był dyrektorem operacyjnym i handlowym w jednej z największych usługowych firm utrzymania czystości z siedzibą w stolicy. Brał udział z sukcesem jako wykonawca w kilkuset przetargach i konkursach ofert na wykonanie profesjonalnego sprzątania. Posiada wybitne  osiągnięcia handlowe. Z wykształcenia jest informatykiem i automatykiem. Dr inż. Leszek GABALEWICZ, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, autorem i współautorem wielu artykułów drukowanych w literaturze fachowej o tematyce innowacji i optymalizacji kosztów usługi. Stworzył aktywny, dzisiaj już kultowy program CLEAN-EXPRESS PC zawierający kluczową wiedze o profesjonalnym sprzątaniu, zapis doświadczeń, tajemnic zawodowych wraz kompletem narzędzi operacyjnych i sprzedażowych. Szkolenia zawodowe przez niego prowadzone dostarczają uczestnikom wielu praktycznych umiejętności. Dr inż. Leszek GABALEWICZ jest właścicielem firmy CLEAN-EXPRESS z siedzibą w Warszawie. *) kwota kontraktów, umów i zleceń pozyskanych z zastosowaniem oprogramowania CLEAN-EXPRESS PC przekracza 350 mln PLN.