Nieruchomości szkolenia

Skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie zebrania wspólnoty

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia zebrań wspólnot. Podane są przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania oraz praktyczne rady jak szybko i skutecznie je przeprowadzić. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania.

 

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

- zarządów wspólnot mieszkaniowych


Cel szkolenia:

Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami.

formularz (doc)

1. Podstawowe akty prawne:

 •  Ustawa o własności lokali
 •  Kodeks cywilny

2. Przygotowanie do zebrania

 • sprawozdanie zarządu lub zarządcy
 • plan gospodarczy
 • projekty uchwał
 • porządek obrad
 • zawiadomienia o zwołaniu zebrania
 • weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów
 • karty lub listy do głosowania

3. Zwołanie zebrania

4. Przeprowadzenie zebrania

 • uprawnieni do udziału w zebraniu
 • prowadzenie zebrania
 • głosowanie wniosków i uchwał

5. Protokół z zebrania

6. Działania po zebraniu

 • zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd
 • powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania
 • realizacja przyjętych uchwał i wniosków

 

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów