Nieruchomości szkolenia

Skutki podwyżki podatku VAT dla uczestników rynku nieruchomości

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych ze skutkami jakie mogą się pojawić na rynku nieruchomości po podwyżce VAT-u na początku 2011 roku. Jak wiadomo na początku przyszłego roku wzrośnie o jeden punkt procentowy opodatkowanie usług jak i materiałów związanych z rynkiem nieruchomości, jakie to może mieć wpływ na pośredników, zarządców i rzeczoznawców zaprezentujemy na szkoleniu.

formularz (doc)

1.Podatek VAT a rodzaje usług na rynku nieruchomości.


2.Skutki finansowe dla:

 • właścicieli
 • zarządców
 • pośredników
 • rzeczoznawców
 • geodetów
 • architektów
 • firm budowlanych
 • deweloperów
 • innych


3.Pozostałe skutki rynkowe podwyżki VAT

 • "domino sieciowe"
 • utrata wizerunku

Ryszard Podladowski - licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.