Nieruchomości szkolenia

Skutki zbycia nieruchomości - czyli opłata adiacencka i renta planistyczna oraz użytkowanie wieczyste po zmianach

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat nieruchomości, które są przedmiotem obrotu i zarządzania. Na szkoleniu zaprezentujemy skutki jakie wiążą się ze zbyciem nieruchomości w związku z nałożeniem opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej. Dowiedzą się Państwo kiedy można spotkać się z opłatą adiacencką, kto i w jakim trybie ustala te opłatę oraz możliwości zmiany tej decyzji. Przedstawimy także zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym w szczególności z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Dla kogo:

 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • agenci nieruchomości
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • zarządcy nieruchomości
 • administratorzy
 • pracownicy administracji publicznej
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką
formularz (doc)

I. Opłata adiacencka


1. z tytułu podziału nieruchomości

 

 • uchwała rady gminy
 • tryb ustalenia opłaty
 • wysokość opłaty
 • treść decyzji
 • działki przejęte pod drogi , a opłata adiacencka
 • rozłożenie należności na raty i egzekwowanie
 • wyroki sądów

2. z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej

 • uchwała rady gminy
 • warunki podłączenia do sieci
 • wysokość opłaty
 • rozłożenie należności na raty i egzekwowanie
 • wyroki sądów


II. Renta planistyczna

 • zapisy w mpzp
 • stawka opłaty
 • przesłanki do ustalenia opłaty
 • wszczęcie postępowania : z urzędu i na wniosek
 • wysokość opłaty
 • treść decyzji
 • rozłożenie należności na raty i egzekwowanie
 • wyroki sadów


III. Użytkowanie wieczyste

 • powstanie użytkowania wieczystego
 • opłaty za użytkowanie wieczyste
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wyroki sądów
   

Urszula Mitura – wieloletni praktyk na rynku nieruchomości licencjonowany Zarządca nieruchomości oraz Geodeta, wieloletni pracownik samorządowy. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.