Nieruchomości szkolenia

Sposoby przygotowania cyfryzacji danych o nieruchomościach - programy Rządu RP z funduszy UE

Sposoby przygotowania cyfryzacji danych o nieruchomościach - programy Rządu RP z funduszy UE

Szkolenie dotyczy cyfryzacji danych o nieruchomościach, źródłach finansowania z funduszy UE wszystkich rodzajów własności i rodzajów nieruchomości.

 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się też z możliwościami dostępu usług i możliwości wsparcia finansowego również dla prywatnych firm.
Aktualnie tylko 18% danych jest dostępnych z sieci z różnych miejsc, programów, bez standaryzacji i zintegrowania baz. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też z najnowszymi przykładami cyfryzacji, sposobu budowania baz danych i korzystania.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do

 • pracowników administracji publicznej wykonującymi zadania z zakresu tworzenia baz danych, gospodarki nieruchomościami,
 • a także zarządców, pośredników, rzeczoznawców, architektów itd.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Pięć modułów szkolenia wg zasady od podstaw prawnych-przykłady, do części warsztatowej modelu pożądanego.

 1. Podstawy prawne cyfryzacji usług
 • programy Rządowe dla administracji samorządowej i rządowej,
 • zadania samorządów,
 • projekty z funduszy UE,
 • beneficjenci publiczni i prywatni.

 

 1. Aktualny stan cyfryzacji danych o nieruchomościach
 • ewidencja gruntów i budynków,
 • księgi wieczyste - NKW,
 • inne.

 

 1. Standaryzacja pojęć, nazw, programów i zintegrowanie systemów informatycznych
 • ujednolicenie nazw, opisów, cech itd.,
 • zintegrowanie atrybutów cyfrowych z już istniejącymi sysytemami, np NKW.

 

 1. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach.
 • przykłady systemów gminnych,
 • efekty przetargów publicznych.

 

 1. Prezentacja przykładu danych o nieruchomościach w cyfrowej formie.
 • cechy nieruchomości w atrybutach cyfrowych,
 • sposób opisów części składowych nieruchomości - budynków, lokali, struktury technicznej itd.,
 • dane i metadane z dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowo - księgowej,
 • mapy tematyczne interaktywne,
 • informacje przestrzenne,
 • dostępność i ceny usług,
 • obowiązki dla administracji publicznej,
 • korzyści praktyczne dla uczestników rynku nieruchomości.

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 320 zł/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - 3 przerwy kawowe

formularz (doc)