Nieruchomości szkolenia

Sprzedaż i zakup części wspólnej

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki związanej ze sprzedażą i zakupem części wspólnej nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej w świetle obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, tj. ustawy o własności lokali, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione są przepisy oraz omówione praktyczne postępowanie w sprawach związanych ze sprzedażą i zakupem części wspólnych.

formularz (doc)

1. Współwłasność, jej istota i rodzaje (kodeksowa, wspólnota mieszkaniowa, część wspólna)

2. Zakup i sprzedaż części wspólnej w przepisach ustawy o własności lokali

3. Obrót samodzielnym lokalem stanowiącym część wspólną

4. Obrót nieruchomością wspólna w przepisach kodeksu cywilnego

5. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe:

  • służebność
  • spółdzielcze prawo własnościowe
  • hipoteka

6. Inne formy użytkowania nieruchomości:

  • najem
  • dzierżawa
  • użyczenie

7. Przeniesienie własności:

  • rodzaje umów
  • zadatek
  • zaliczka

8. Księgi wieczyste

9. Scalenie i podział nieruchomości

10. Obrót nieruchomością przez wspólnotę - aspekty praktyczne

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych