Nieruchomości szkolenia

Stres zawodowy, czyli jak panować nad swoimi emocjami i emocjami klienta ?

 


Cel szkolenia:

  • Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu Zarządcy nieruchomości.
  • Profesjonalna obsługa klienta na każdym etapie współpracy.
  • Kształtowanie profesjonalnej postawy wobec klienta, szczególnie w sytuacjach napięcia i stresu.
  • Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami podczas trudnej rozmowy z klientem.
  • Wzmocnienie postawy asertywności wobec klienta w trudnych sytuacjach.
  • Wzmocnienie motywacji do działania, dla własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości własnej pracy.


Uczestnicy szkolenia:

     Do udziału w szkoleniu zapraszamy: 

  • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
  • Osoby pracujące z klientami.
  • Osoby zarządzające na co dzień wieloma zadaniami.
  • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba brutto


Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy i lunch

- możliwość indywidulanych konsultacji z prowadzącym 

- opieka merytoryczna po zakończeniu szkolenia w postaci  konsultacji on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.

 

formularz (doc)

 

1. Co to jest stres zawodowy?

·        Mechanizmy powstawania stresu zawodowego.

·        Źródła stresu zawodowego.

·        Odporność na stres – cecha indywidualne ?

·        Negatywne skutki stresu.

·        Style radzenia sobie ze stresem?


2. Jak pokonać stres w pracy?

·        Dlaczego klienci zachowują się roszczeniowo i agresywnie?

·        W jaki sposób reagujemy na roszczeniową i agresywną postawę klienta wewnętrznego ?

·        Jak rzeczowo reagować na krytykę i niezadowolenie ze strony klienta ?

·        Profesjonalne reagowanie na roszczeniową i agresywną postawę klienta wewnętrznego.

·        Zasady rozładowywania napięcia emocjonalnego klienta w sytuacji stresu.

·        Wychodzenie z sytuacji kryzysowych.

·        Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy ludzi skutecznych.

·        W jaki sposób można motywować siebie do pokonywania trudności w relacjach z klientami?


3. Kolejne kroki prowadzenia rozmowy ze zdenerwowanym klientem

·        Jak przebiega dynamika rozmowy ze zdenerwowanym klientem ?

·        W jaki sposób zneutralizować emocje klienta ?

·        Co pomaga, a co przeszkadza podczas trudnej rozmowy ?

·        Narzędzia komunikacji interpersonalnej stosowane podczas trudnej rozmowy.

·        Jak ćwiczyć profesjonalną reakcję na trudne zachowania klienta ?

 

 

 

 Szkolenie relizowane przy współpracy z 
Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych