Nieruchomości szkolenia

Sztuka skutecznych negocjacji

Dla kogo: szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych, którzy w swojej pracy zawodowych podejmują istotne decyzje, negocjują warunki zawieranych umów oraz często prowadzą rozmowy o znaczeniu biznesowym ze współpracownikami, dostawcami usług czy klientami.

 

Korzyści: na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody skutecznej komunikacji, która pozwala realizować zamierzone cele w relacjach z innymi ludzmi. Uczestnicy nauczą się diagnozować własny styl społeczny oraz style społeczne innych ludzi oraz dostosowywać własne preferencje komunikacji do preferencji współpracowników. Ponad to dowiedzą się jaką rolę w tworzeniu przekazu perswazyjnego odgrywa – poza komunikacją werbalną – komunikacja niewerbalna. Dodatkowo szkolenie da uczestnikom możliwość zapoznania się z technikami postępowania z innymi ludźmi. Dowiedzą się oni w jaki sposób budują swoje relacje z innymi ludźmi oraz nauczą się wykorzystywać metody pozwalające kreować te relacje w zgodzie z postawami asertywnymi.

 

Program szkolenia:

1. Poziom psychologiczny komunikacji pomiędzy ludźmi
• Samospełniająca się przepowiednia w komunikacji
•Identyfikacja własnych nastawień ułatwiających bądź utrudniających budowanie relacji
• Nastawienie do własnych zdolności
• Nastawienie do rozmówcy
• Nastawienie do prawdopodobieństwa realizacji założonego celu
• Zapobieganie negatywnym konsekwencjom nastawień w komunikacji między ludźmi

 


2. Asertywność w budowaniu relacji międzyludzkich
• Asertywne reagowanie na informację zwrotną
• Asertywne udzielanie informacji zwrotnej
• Asertywna odmowa
• Asertywna reakcja na zachowanie nieasertywne
• Asertywne metody egzekwowania ustaleń

formularz (doc)