Nieruchomości szkolenia

Negocjowanie umów najmu - warsztaty praktyczne

Aktualne przepisy prawne  i zasady prowadzenia negocjacji umowy najmu – warsztaty praktyczne

Czy wiesz….

 • W jaki sposób uzupełniać poszczególne zapisy w umowie najmu i jak je negocjować?
 • Jak przygotować kompletną i poprawną umowę najmu niezbędną do negocjacji z Najemcą i /lub Wynajmującym?
 • Kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do umowy, jak określić dane techniczne obiektu?

Korzyści dla uczestników:

 • Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które znacząco wpłynęły na obowiązki właścicieli, najemców i zarządców nieruchomości przy sporządzaniu oraz negocjowaniu umów najmu.
 • Uczestnicy pod okiem eksperta będą mogli krok po kroku zobaczyć jak prawidłowo sporządzić umowę najmu i ją wynegocjować, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli UOKIK.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia negocjacji.
 • Każdy z uczestników otrzyma komplet fachowych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Każdy uczestnik otrzyma komplet gotowej umowy najmu na CD, którą będzie mógł wykorzystać podczas szkolenia.

 

UOKIK alarmuje o zapisach abuzywnych w umowach najmu i nakłada kary. W wielu przypadkach stwierdził poważne nieprawidłowości. Jak wynika z raportu UOKIK właściciele i zarządcy nieruchomości nie wiedzą, jakie zapisy wprowadzać do umowy najmu i jak przestrzegać prawa

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do deweloperów, najemców w centrach handlowych i nie tylko, zarządców nieruchomości komercyjnych, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli..

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy i lunch
 • warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem
formularz (doc)

Część I: UMOWA NAJMU – ZASADY NEGOCJACJI i RENEGOCJACJI

 •  Czas trwania umowy najmu
 • Warunki finansowe w CH (opłaty przed otwarciem, opłaty eksploatacyjne)
 • Terminy płatności
 • Zabezpieczenie umowy najmu (gwarancja bankowa/kaucja gwarancyjna)
 • Indeksacja
 • Rozwiązanie umowy najmu – przesłanki
 • Koszty związane z rozwiązaniem umowy najmu z winy Najemcy
 • Kary umowne i odsetki
 • Techniki negocjacji

Część II: WARUNKI FINANSOWE

 • Opłaty przed otwarciem lokalu w budynku
 • Budżet otwarcia
 • Opłaty za czas korzystania z budowy
 • Opłata za prace techniczne
 • Pilotaż i koordynacja Najemców w Centrum Handlowym
 • zabezpieczenie umowy najmu

Cześć III: REGULAMIN WEWNĘTRZNY I WYTYCZNE TECHNICZNE

 • Praktyczne warsztaty negocjowania umowy najmu krok po kroku
 • kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do umowy, jak określić dane techniczne obiektu?
 • w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób dokonywać wpisów do umowy na temat wymogów technicznych?
 • w jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w umowie najmu?
 • w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej?
 • jak przygotować regulamin wewnętrzny i wytyczne techniczne

Szkolenie poprowadzi:

Małgorzata Fucik pracuje na rynku nieruchomości komercyjnych od 1998r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w firmach Auchan i TK Development. W ciągu trzynastu lat swojej działalności była odpowiedzialna za komercjalizację ponad 20 Centrów Handlowych na terenie całej Polski. W sumie wynajęła ponad 400.000 metrów kwadratowych w Galeriach Handlowych i Parkach Handlowych. Do najważniejszych zrealizowanych projektów należą Centrum Handlowe Auchan w Piasecznie, Centrum Handlowe Auchan Modlińska w Warszawie, Centrum Handlowe Auchan w Gdańsku, Centrum Handlowe Auchan we Wrocławiu, Centrum Handlowe Auchan w Sosnowcu, Centrum Handlowe Auchan w Mikołowie, Centrum Handlowe Auchan w Białymstoku, Centrum Handlowe Targówek w Warszawie, Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu, Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Obecnie prowadzi firmę doradczą MM Real Estate, która świadczy usługi w zakresie komercjalizacji oraz tworzenia koncepcji Galerii Handlowych i Parków Handlowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach dotyczących wynajmu powierzchni komercyjnych w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiej Rady Centrów Handlowych. Aktualnie wraz z firmą WPP uczestniczy w aranżacji przejść podziemnych Dwarca Centralnego w Warszawie.